Brieven over Baudet

EU gaat niet om vrede, maar om samenwerken

De omvangrijke kennis en verfijnde schrijfwijze van Thierry Baudet komt wekelijks naar voren in zijn column. Deze keer slaat zijn stelling de plank evenwel volkomen mis.

Eurofielen wordt verweten dat zij ‘vrede’ noemen als troefkaart voor Europese eenwording. De discussie over Europa gaat over economische samenwerkin, niet over een vredesunie. Laat de eurosceptici hierop reageren, in plaats van ‘oplossingen’ te geven waarvan ze de consequenties bewust verzwijgen. Baudet stelt „geef de nationale grenzen terug” en „ontbind de euro”, na een tendentieus stuk over oorlog en verderf. De economische malaise die hiervan het gevolg is, blijft onbesproken.

Het raakt kant noch wal dat oorlog zal volgen op een verdere samenwerking in Europa. Baudet haalt gruwelijke oorlogen en abjecte figuren als Hitler en Mussolini aan, omdat ze een verdere integratie van Europa zouden wensen. Met een cum hoc ergo propter hoc-drogreden stelt Baudet bijna dat sympathie voor Europese eenwording overeenkomt met sympathie voor fascisme.

Eindelijk is Europa een belangrijk thema tijdens nationale verkiezingen. Laat de opiniemakers en politici nu bespreken waar de EU over gaat: economie en samenwerking. Stop met angst zaaien door te spreken over oorlog en het opgeven van nationaliteit. Dit is niet aan de orde.

F.M. Witpeerd

Student rechtsgeleerdheid te Leiden

Baudet is schaamteloos en hij zit helemaal fout

In zijn column van 15 juni benoemt Thierry Baudet de promotieprocedure tot folklore zonder relevantie, een verkleedpartijtje, omdat „de verdediging volgens het reglement van de universiteit niet anders meer kan aflopen dan in een succes voor de promovendus”. Dit is niet waar.

Het manuscript wordt eerst beoordeeld door een ‘leescommissie’. Op de dag zelf worden boek en verdediging beoordeeld door een nieuwe commissie, de ‘oppositie’. Deze heeft een andere samenstelling dan de leescommissie. Doorgaans volgt ze de leescommissie, maar ze heeft een eigen oordeel. Het benoemen van oppositie in je eigen promotie tot irrelevante folklore is schaamteloos brutaal tegenover de leden ervan en schending van de procedure.

Schaamteloosheid en onwaarheid gaan ook samen in zijn proefschrift.

Zo is het ‘officiële doel’ van de Europese Unie volgens Baudet de afschaffing van het idee van de staat. Hij verwijst naar een geschrift van Karl Jaspers uit de jaren zestig en naar een van Theodor Mommsen, die in 1903 overleed. In het EU-verdrag (art. 4) staat dat de Unie uitgaat van de gelijkheid en identiteit – en dus minstens het voortbestaan – van de lidstaten. Baudet, promovendus aan de rechtenfaculteit, bleek deze bepaling niet te kennen.

Toen boosdoener Monnet zijn plannen voor een verenigd Europa zag mislukken, stelde hij zijn hoop op de EEG, schrijft Baudet. In het echt was Monnet verklaard tegenstander van het EEG-verdrag. Het zijn twee voorbeelden uit talloze cruciale onwaarheden in zijn boek.

W.T. Eijsbouts

Hoogleraar Europees recht in Leiden en Amsterdam en opponens bij de promotie van Thierry Baudet

Baudet stoft de gekste bronnen af voor gelijk

Thierry Baudet denkt dat Europese eenwording, en niet zozeer nationalisme, kan leiden tot oorlog. Geen van de voorbeelden die hij aanhaalt – het eerste Franse keizerrijk met zijn vazalstaten, het Derde Rijk en zijn Europese veroveringen, het Sovjetimperium met de Warschaupactlanden – laat zich in de verste verte vergelijken met de Europese Unie, hoeveel soevereiniteit we hieraan ook zouden moeten afstaan.

Al deze rijken waren gebaseerd op militaire macht, op veroveringsoorlogen gevolgd door bezetting of dreiging met militair ingrijpen. Dit kan van de EU toch niet worden beweerd. Om te bewijzen dat Napoleon, Mussolini, Hitler en het Politbureau geen nationalistische, maar pan-Europese idealen hadden, stoft Baudet de vreemdste bronnen af: een Italiaanse minister van Financiën uit de jaren twintig, een obscure Finse minister van Buitenlandse Zaken, de hagiograaf van de verbannen Napoleon en een los citaat uit een historisch werk dat 35 jaar geleden gezaghebbend was. Dat Europavader Schumann staatssecretaris is geweest van het Duitsgezinde Vichybewind – een hele week lang! – en dat er in Griekenland onlangs een Duitser is gemolesteerd, lijken me ook geen zaken die wijzen op een sinister Europees complot of een dreigende Grieks-Duitse oorlog.

Thierry Baudet is jurist en historicus. Gelukkig is hij afgelopen week gepromoveerd in de rechten, en niet in de geschiedwetenschap.

E.J. van Ginkel

Leiden

    • E.J. van Ginkel
    • F.M. Witpeerd
    • W.T. Eijsbouts