Brieven over antisemitisme

Kritiek op Israël is nog geen antisemitisme

Het „intelligenter soort antisemitisme” waartegen Rosanne Hertzberger zich vol begrijpelijke verontwaardiging keert (Opinie & Debat, 23 juni), betreft vooral terechte kritiek op het onacceptabele en gevaarlijk zionistische ‘Groot-Israël’-beleid van de Israëlische regering. Hierin wordt het Palestijnse volk blijvend onderdrukt en stelselmatig beroofd van zijn legitieme rechten.

Premier Netanyahu verwijst voortdurend naar de Holocaust, ter rechtvaardiging van zijn weerzinwekkende bezettingsbeleid en roekeloze oorlogshitserij tegen Iran. Het is onvermijdelijk dat critici zich afvragen hoe het mogelijk is dat (afstammelingen van) Joden die in de Tweede Wereldoorlog zo hebben geleden zich in Israël en de bezette gebieden zo gevoelloos en irrationeel gedragen. Waarschijnlijk is dit gedrag juist terug te voeren tot deze traumatische ervaringen; maar waarom moeten onschuldige Palestijnen hieronder lijden?

Om een contraproductieve ‘preventieve’ aanval op Iran te voorkomen, moet Israël – ook voor zijn eigen veiligheid – zijn binnenland- en buitenlandbeleid drastisch wijzigen. Druk van buitenaf is onontbeerlijk en helaas nog onvoldoende.

Het bestempelen van critici van Israëlisch beleid als „antisemieten” is een verwerpelijke discussiemethode die zich keert tegen de gebruikers ervan. Ze kan leiden tot het, volstrekt laakbare, vergelijken van Joden met nazi’s. De effectiefste bestrijding van het ‘slachtoffer-wordt-agressor’- argument is het wijzigen van het beleid van Israel.

J. Jan Willem van Waning

Oud-lid van de Tweede Kamer (D66)

Joden en Palestijnen zijn beiden semieten

Rosanne Hertzberger maakt bezwaar tegen een vergelijking tussen de Jodenvervolging door nazi-Duitsland en het conflict tussen Israël en Palestina. Slachtoffers van toen – met name Joden – zouden beter moeten weten en de Palestijnen beter moeten behandelen, is de redenering. Dit noemt Hertzberger een soort „antisemitisme” dat we beter in de gaten moeten houden.

Waarom is bovenstaande redenering een vorm van antisemitisme? Israël is een Joodse staat met bijzondere privileges voor Joden, tot stand gekomen als direct gevolg van de Jodenvervolging. Het gedrag van Israël jegens de Palestijnen bekritiseren in het licht van Israëls ontstaansgeschiedenis is niet per se antisemitisme, eerder vanzelfsprekend. Joden en Palestijnen hebben genetisch dezelfde achtergrond. Vermeend antisemitisme zou beiden treffen. Als „veel verstandige mensen” de redenering kunnen volgen, waarom Hertzberger dan niet?

Prof. dr Henri A. Verbrugh

Medisch microbioloog, Erasmus MC

    • J. Jan Willem van Waning
    • Prof. Dr Henri A. Verbrugh