Brief over stadsvernieuwing

Wat een raar verhaal van Engelen over steden

Wat een raar verhaal hangt hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen van de Universiteit van Amsterdam op over het verband tussen de theorie van de Amerikaanse socioloog Richard Florida en de „wildgroei in het commerciële vastgoed”, zoals Engelen het zelf noemt (Opinie & Debat, 23 juni).

Florida pleit ervoor om de creatieve industrie naar je stad te halen. Dit zou een positief effect hebben op de rest van de lokale economie. Ja, hier horen fietspaden, wifi en opgeknapte musea zeker bij. Het aanpassen of herbouwen van stations heeft daarentegen meer te maken met de combinatie van het traditionele treinverkeer met moderne vervoermiddelen als HSL, metro en lightrail. Ook het verband met „protserige nieuwbouw in buitenwijken”, „wildgroei in het commerciële vastgoed” en Nederland als „groot, wild kantorenpark” ontgaat me volledig.

De overheid en de grote steden lijken misschien weg te lopen met Florida, maar in de praktijk vegen ze hun achterste ermee af.

Een goed voorbeeld hiervan staat in NRC Handelsblad van 15 juni: „Rotterdam zet 100 kunstenaars uit hun atelier”. De gemeente verkoopt de voormalige schoolgebouwen liever, opdat projectontwikkelaars er kantoren van kunnen maken.

Dit is er aan de hand. Het is het tegenovergestelde van wat Engelen beweert.

W. van der Plas

Rotterdam

    • W. van der Plas