Tantawi blijft op Defensie

Het Egyptische leger heeft gisteren opnieuw duidelijk gemaakt greep te willen houden op de macht. Morgen treedt de gekozen president aan, Moslimbroeder Mohammed Morsi. Gisteren verklaarde een lid van de Opperste militaire raad dat veldmaarschalk Tantawi, voorzitter van diezelfde raad, in Morsi’s kabinet weer minister van Defensie wordt. Tantawi was twintig jaar minister van Defensie onder de vorig jaar afgezette president Mubarak, en hield die functie in sindsdien door het leger benoemde kabinetten.

„En wat is daar verkeerd aan?”, vroeg generaal-majoor Mohammed Assar voor de televisie. „Hij [Tantawi] is het hoofd van militaire raad, de minister van Defensie en de commandant van de strijdkrachten.”

De militaire raad had al alle wetgevende bevoegdheden overgenomen na de ontbinding van het parlement door het Constitutionele Hof. Voorts heeft het leger een Nationale Defensie Raad benoemd die de buitenlandse en defensiepolitiek onder zijn hoede neemt. Daarin hebben Morsi en een nog door hem te benoemen premier eveneens zitting, maar de generaals zijn er in de meerderheid.

De Moslimbroederschap heeft ook moeten inbinden inzake de plaats waar Morsi als president wordt beëdigd. Ze eiste dat dit voor het parlement zou gebeuren. Daarmee onderstreepte ze haar standpunt dat de ontbinding van het door haar gedomineerde parlement onwettig is. Maar volgens een presidentiële bekendmaking legt Morsi de eed af voor het Constitutionele Hof, zoals het leger had bepaald. (AFP, Reuters)