Steeds meer vragen over rol Deloitte in zaak-Vestia

De affaire rond woningcorporatie Vestia leidt tot steeds meer vragen over de rol van de accountants. Naar nu blijkt heeft accountantskantoor Deloitte in 2010 een extra onderzoek verricht naar Vestia’s derivatenportefeuille, op voorstel van de accountant zelf. Deloitte concludeerde dat de portefeuille van Vestia eind 2009 aan alle regels voldeed, zo blijkt uit het onderzoek, dat in bezit is van deze krant. Kasbeheerder Marcel de V. van Vestia heeft dit onderzoeksrapport volgens betrokkenen daarna breed verspreid onder de banken waarmee Vestia zaken deed. In 2010 en 2011 groeide de derivatenportefeuille van Vestia explosief.

Zowel Vestia als Deloitte doet nog intern onderzoek. Beide willen daarom niet reageren. Deloitte was tot en met 2009 de accountant van de corporatie. Daarna nam KPMG het over. KPMG nam onlangs de ongebruikelijke stap om de goedkeuring van de Vestia-jaarrekening van 2010 in te trekken. De accountant twijfelt achteraf of de rentecontracten die Vestia dat jaar afsloot, goed in het jaarverslag staan. Ook doet toezichthouder AFM een onderzoek naar de accountantscontrole in de corporatiesector.

Vestia liet het rapport door Deloitte opstellen nadat verschillende banken in 2009 waren gaan twijfelen aan de financiële situatie van Vestia. In 2008 was de rente tegen de verwachting van Vestia in sterk gedaald. De corporatie moest dat jaar 255 miljoen euro aan onderpand storten bij banken, omdat de marktwaarde van de rentecontracten negatief was geworden. Vestia moest dat geld lenen.

Deloitte stuurde het Engelstalige rapport op 20 augustus 2010 aan Vestia. Marcel de V. gebruikte het rapport volgens betrokkenen om banken gerust te stellen. In 2010 en in 2011 sloot hij vervolgens nog voor miljarden aan derivaten af. Eind 2011 was de portefeuille gegroeid tot bijna 23 miljard euro.

Eind 2011 kwam Vestia in grote problemen door de rentedaling. De rentecontracten had Vestia gesloten als een soort verzekering tegen stijgende rente. De waarde van die verzekeringen wordt echter negatief als de rente daalt. Vestia had begin dit jaar circa 2 miljard bijgestort bij banken. Met noodleningen kon Vestia dat bedrag bij elkaar krijgen.

Intussen loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Justitie verdenkt kasbeheerder Marcel de V. van fraude, witwassen en omkoping. Hij zou zelf miljoenen hebben verdiend aan de afgesloten derivaten, via tussenpersoon Arjan G. Die bemiddelde tussen banken en Vestia en kreeg daar miljoenen aan provisie voor.

Accountant gaf Vestia een goed rapport: pagina 25

    • Tom Kreling
    • Eppo König