PvdA: defensie en 0,8% bbp

Bijna 250 pagina’s aan wijzigingen hebben de PvdA-leden ingediend. Er zijn moties die oproepen tot een positievere toon over Europa (advies: ‘overnemen’) en de balkenendenorm voor alle PvdA-bestuurders in de publieke sector (‘afwijzen’, want praktisch onhaalbaar).

Maar de spanning zit voornamelijk in het hoofdstuk over buitenlands beleid. Zo wil een aantal afdelingen extra bezuinigingen op defensie schrappen uit het programma. Ze zijn bang dat de PvdA straks niet meer kan voldoen aan de eigen ambities op het gebied van vrede en veiligheid. Een tweede meningsverschil zit bij ontwikkelingshulp. De afdeling Waddinxveen wil 0,8 procent van het bbp schenken aan de allerarmsten, het partijbestuur wil niet verder gaan dan de internationale norm van 0,7 procent.

Amendement 10.1, PvdA-Netwerk Defensie. In de zin „Of je wieg nu in Almere staat of Juba” het woord ‘Almere’ vervangen door ‘Jubbega’. Advies van het partijbestuur: ‘afwijzen’. „Jubbega is, in tegenstelling tot Almere, een onbekende plaats.”