Irak gevaar voor homo's

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het te gevaarlijk om homoseksuele asielzoekers terug te sturen naar Irak.

Den Haag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt voorlopig geen homoseksuele asielzoekers terug naar Irak. Dat heeft minister Leers (Asiel, CDA) gisteren laten weten. De IND onderneemt geen actie totdat Leers een besluit heeft genomen en de Tweede Kamer dat heeft goedgekeurd. De aanleiding is een nieuwe analyse van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat het nergens in Irak mogelijk is openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. Homoseksuele asielzoekers uit Irak gelden nu als ‘kwetsbare minderheidsgroep’.

Novum