ING schaft bonus voor prestaties af

ING heeft een nieuwe cao afgesloten. Medewerkers van de bank krijgen de komende drie jaar structureel 3 procent meer loon. Wel wordt de prestatiebonus voor werknemers afgeschaft, maar in ruil daarvoor krijgen medewerkers de komende drie jaar eenmalig een bedrag uitgekeerd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de salarisschaal.

Vakbonden noemen het schrappen van de prestatiebonussen een doorbraak in de financiële wereld. De cao gaat gelden voor circa 19.000 werknemers en geldt met terugwerkende kracht van 1 januari dit jaar tot eind 2014. De 9 procent loonsverhoging de komende drie jaar gebeurt in vijf stappen. Het afschaffen van de prestatiebonus geldt niet voor het hogere management van ING omdat die niet onder de cao vallen. Wel zegt ING dat hun bonussen gematigd zullen worden.

De top van ING kwam vorig jaar in opspraak toen de bank bonussen wilde uitkeren aan de raad van bestuur. Dat stuitte op groot verzet, onder meer omdat ING in 2008 nog met staatssteun overeind was gehouden. Topman Jan Hommen en diens medebestuurders zagen vanwege alle kritiek uiteindelijk af van hun prestatiebeloningen. Daarna besloot ING om de raad van bestuur geen bonus of loonsverhoging te geven zolang het restant aan staatssteun nog niet is afgelost.

Volgens vakbondsbestuurders heeft ING met het nieuwe cao-akkoord geluisterd naar de bonusdiscussie. „ING is niet doof voor de maatschappelijke discussie en de veranderende opvattingen over beloning in de top van ondernemingen. Het is een voorbeeld dat wat ons betreft navolging verdient”, aldus FNV Bondgenoten.

Directeur Nick Jue van ING Nederland stelt dat deze nieuwe cao de medewerkers „rust en zekerheid” biedt. „Met het afsluiten van dit principeakkoord hebben we een belangrijke stap gezet in het vernieuwen en moderniseren van de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers van ING Bank in Nederland.”