India blijft een markt met een enorm groeipotentieel

Temidden van het pessimisme over de hervormingen in India zou men makkelijk kunnen vergeten dat de groei niet tot stilstand is gekomen. Grote multinationals als Coca-Cola en IKEA kunnen het zich veroorloven om te gokken op de robuuste langetermijnvooruitzichten van het land. Het besluit van de twee bedrijven om zich te richten op de Indiase consument zal ertoe bijdragen Indiase beleidsmakers gerust te stellen. Het kan ook dienen als katalysator voor directe buitenlandse investeringen uit andere bron.

De aandelen van consumentenbedrijven laten zien waarom men niet lang hoeft na te denken om zijn geld op de Indiase consument te zetten. De FMCG-index van de beurs van Monbai is sinds begin dit jaar 21 procent gestegen – 12 procentpunt meer dan de SENSEX-benchmark.

Bovendien heeft de Indiase consument nog genoeg mogelijkheden om zich te plooien naar de smaak van de mondiale consument. De gemiddelde consumptie van Coca-Cola in India is twaalf eenheden per jaar, terwijl het wereldwijde gemiddelde van op 92 eenheden ligt, aldus topman Muhtar Kent.

Hoewel de consumptie de economie helpt schragen, zijn de investeringen gedaald naar 29,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) – het laagste percentage in vier jaar tijd. Dat schept kansen voor grote firma’s met het vermogen om iets op touw te zetten in een benauwd ondernemingsklimaat.

De langetermijngroei van India is afhankelijk van twee factoren: de demografie en de stijgende welvaart. Op het ogenblik telt India 1,2 miljard inwoners. In 2050 zullen dat er 1,7 miljard zijn. De populatie van China zal daarentegen blijven steken op 1,3 miljard mensen. Bovendien groeit de Indiase beroepsbevolking nog steeds. In 2040 zal de gemiddelde leeftijd in India 34 jaar bedragen, en in China 46 jaar.

Het Indiase bbp per hoofd van de bevolking was in 2011 ongeveer 1.500 dollar, minder dan een derde van dat van China en een dertigste van dat van Amerika. Met adequate investeringen en aanhoudende economische groei – ook al is die niet geweldig – is er geen reden waarom India dit verschil niet zou kunnen verkleinen.

Vorig jaar kwam India op beschamende wijze plotseling terug op zijn plannen om de komst van buitenlandse supermarkten mogelijk te maken. Maar grotendeels onopgemerkt is gebleven dat het land tegelijkertijd de beperkingen heeft opgeheven voor de detailhandel onder één merknaam. Dat heeft IKEA ertoe aangezet 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro) te investeren.

Naarmate er meer beperkingen verdwijnen, zullen er meer transacties plaatsvinden. De sectoren detailhandel, vliegtuigbouw en financiële dienstverlening blijven gesloten. Maar nu premier Manmohan Singh de controle heeft overgenomen over het ministerie van Financiën bestaat de hoop, dat ook een aantal van deze barrières zal worden weggenomen.

Jeff Glekin

Vertaling Menno Grootveld

    • Jeff Glekin