GroenLinks: AOW en spoor

Het partijprogramma van GroenLinks moet realistisch links zijn, blijkt uit de stemadviezen van het partijbestuur over de 536 amendementen. Bijvoorbeeld bij de verhoging van de AOW-leeftijd. Jongerenorganisatie Dwars wil liever het GroenLinks-standpunt van twee jaar geleden nu ook in het programma: dat je na 45 jaar arbeidsparticipatie met pensioen mag. ‘Niet overnemen’, adviseert het bestuur.

Zo’n AOW op basis van een participatiebeginsel is „politiek niet haalbaar en lastig uitvoerbaar”. Ook blijft de politiemissie in Kunduz een gevoelig punt. Afdeling Apeldoorn wil het hele standpunt over Afghanistan schrappen: „We betwijfelen ten zeerste of binnen de partij nog voldoende draagvlak voor deze missie bestaat.” ‘Niet overnemen’, is het advies: „Nederland en GroenLinks kunnen nu Afghanistan niet laten vallen.”

Amendement 136, ‘GrienLinks’ uit Friesland. De afdeling wil, „in het kader van een opwaardering van de Afsluitdijk”, een spoorlijn over de dijk. ‘Niet overnemen’, is het advies: „Onbetaalbaar en overbodig.”