De Wit: niet alleen Bos maakte fouten

Veel instanties, met name de banken zelf, zijn verantwoordelijk voor de bankencrisis van 2008. Toenmalig minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) was „de eindverantwoordelijke voor de financiële stabiliteit en een van de hoofdrolspelers”.

Dat zei voorzitter Jan de Wit (SP) van de enquêtecommissie Financieel Stelsel gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer. Hiermee nuanceerde hij het beeld dat de commissie met name Wouter Bos verwijten maakte. Naast de banken noemde de SP’er toezichthouder ook De Nederlandsche Bank, de Europese Commissie en de Tweede Kamer die steken hebben laten vallen.

Gisteren legde de commissie verantwoording af voor haar onderzoekswerk en aanbevelingen die grotendeels positief door de Kamer werden ontvangen. In een motie verklaarde de kamer dat de twintig aanbevelingen, die een nieuwe bankencrisis moeten voorkomen, „voldoende basis bieden voor een nadere gedachtewisseling met de regering”.