Betalen voor molens Kinderdijk

Bezoekers van Kinderdijk gaan voortaan entreegeld betalen om de molens te kunnen zien. „Dan moet je denken aan een bijdrage van één euro of zoiets”, zegt burgemeester Houtman van Nieuw-Lekkerland, de gemeente waar Kinderdijk onder valt.

Heffen van entreegeld is een van de maatregelen om de negentien wereldberoemde molens van Kinderdijk te behouden. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kampt met een tekort van negen ton.

Een reddingsplan moet het beheer en behoud van de molens weer financieel gezond maken. Ongeveer een miljoen euro is bijeengebracht door giften van de gemeenten Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam, de regio, de provincie Zuid-Holland, en de Waterschapsbank. Bovendien heeft de gemeente Nieuw-Lekkerland de molens voor een symbolisch bedrag van één euro overgenomen. Ook staat de gemeente garant voor één miljoen euro.

Het beheer van de molens kost ongeveer één miljoen euro per jaar. Daarnaast waren er hoge kosten door de restauratie van vijftien molens. De stichting introduceert niet alleen een toegangsprijs voor het gebied, maar verhoogt ook de prijzen van het molenmuseum en het bezoekerscentrum. Jaarlijks komen 350.000 mensen naar Kinderdijk, dat per 2013 deel wordt van de fusiegemeente Molenwaard.