Weg ten zuiden van Leiden gaat toch door

Ten zuiden van Leiden wordt een nieuwe autoweg aangelegd. Met dat plan heeft gisteren een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd. Deze Rijnlandroute verbindt straks de snelwegen A44 en A4, en moet de verkeersdrukte in Leiden reduceren. De aanleg kost 931 miljoen euro. Daarvan betaalt minister Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) 529 miljoen. Ook wordt de frequentie van de treinen in de regio hoger en komen er „hoogwaardige” busverbindingen.

Tegen de plannen was veel verzet. De provinciale weg van in 11 kilometer, deels ondertunneld, doorsnijdt het dorp Voorschoten, groengebieden en landgoederen. Burgers maakten een alternatief plan, dat voorzag in aanleg van een tunnel onder een bestaande weg, de Churchilllaan in Leiden. Volgens de provincie lost een tunnel door Leiden de files over enkele jaren niet op. Ook twijfelde de provincie aan de veiligheid van het ontwerp. Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) is „blij” met de keuze en belooft omwonenden „een zo optimaal mogelijke inpassing” van de 80-kilometerweg, aldus een verklaring. De Leidse Kamer van Koophandel is „ongelooflijk bij” met het besluit. „Dit plan is haalbaar en betaalbaar.”, aldus projectmanager bereikbaarheid Laura van Klink.

Ook omwonenden van de Churchilllaan zijn verheugd. „Ik ben blij dat de overheid niet heeft gekozen voor een wiebelig ontwerp”, zet Henk Jan Visser van bewonersvereniging De Bockhorst, in Leiden-West. Vandaag bespreekt de Kamer het plan.