Rechters geven Obama gelijk in klimaatbeleid

Het milieuagentschap in de VS kan volgens de rechter bedrijven dwingen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Een overwinning voor Obama.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft een grote overwinning geboekt voor zijn klimaatbeleid. Het Amerikaanse federale Hof van Beroep in Washington acht het milieuagentschap EPA bevoegd om maatregelen te nemen die de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Ook vindt het Hof de maatregelen die het EPA tot nu toe heeft voorgesteld, gerechtvaardigd.

Het unanieme oordeel van de drie rechters is een zware tegenslag voor de klagers – een aantal olie- en steenkoolstaten onder leiding van Texas en verschillende energiemaatschappijen en grote bedrijven. Volgens de procureur-generaal van Texas hebben de rechters gefaald om „ongekozen bureaucraten [van het EPA] in toom te houden, die de energieonafhankelijkheid van ons land en onze kwetsbare economie gijzelen met hun radicale milieuagenda”.

Klimaatbeleid is in de VS omstreden en door en door gepolitiseerd. Pogingen om via het Congres tot wetgeving te komen, worden geblokkeerd door de Senaat. Republikeinen en enkele Democraten uit olie- en steenkoolstaten, houden een eerder in het Huis van Afgevaardigden moeizaam bereikt compromis tegen.

Obama besloot het EPA in te schakelen, om de druk op het Congres te vergroten. Het agentschap kwam tot de conclusie dat CO2 en andere broeikasgassen schadelijk zijn voor de volksgezondheid en daarom vallen onder de Clean Air Act, de wet op de luchtvervuiling. Dat verplicht het EPA actie te ondernemen. Obama heeft steeds gezegd dat hij bereid is af te zien van beleid via het EPA als het Congres het eens wordt over klimaatwetgeving.

Maar dat gaat voorlopig niet lukken. Mitt Romney, de Republikeinse presidentskandidaat, waarschuwde vorig jaar al dat het EPA handelt in strijd met de intentie van de Clean Air Act. „Dat is een weg die ik niet op wil gaan”, zei Romney. Volgens Fred Upton, voorzitter van de Energiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, leidt het reguleren van broeikasgassen tot „hogere energieprijzen, vernietiging van banen en verlamming van economisch herstel”.

Volgens het Hof van Beroep kunnen broeikasgassen wel degelijk worden aangemerkt als luchtvervuiling. Ook ontkrachten de rechters het verwijt van de klagers dat de klimaatwetenschap nog te veel onzekerheden kent om te dienen als basis voor beleid. „Zo werkt wetenschap nu eenmaal”, schrijven ze in hun toelichting. „Het EPA hoeft niet iedere keer opnieuw te bewijzen dat een atoom bestaat, als het zich buigt over een wetenschappelijke kwestie.”

Het EPA kan doorgaan met wetgeving die autofabrikanten dwingt om zuiniger auto’s te produceren en grote elektriciteitsmaatschappijen om hun CO2-uitstoot te beperken. EPA-chef Lisa Jackson zei verheugd te zijn dat ook de rechters vinden dat het EPA wetenschappelijk en juridisch verantwoord handelt door „op het gezond verstand gebaseerde, redelijke maatregelen te nemen tegen de reële dreiging van klimaatverandering”.