Meer lesuren, minder vakantie vanaf 2013

De omstreden 1.040-urennorm is toch intact gebleven.

Rotterdam. De zomervakantie in het voortgezet onderwijs wordt ingekort van zeven naar zes weken. Het aantal roostervrije dagen, voor zaken als bijscholing en rapportvergaderingen van docenten, wordt beperkt. En in de eerste twee klassen moeten leerlingen 1.040 uur per jaar les krijgen, en geen 1.000.

Daarmee heeft de Eerste Kamer ingestemd, door een wet van demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) goed te keuren. 35 senatoren van de fracties van VVD, CDA, PVV en SGP stemden voor. De overige 33 senatoren stemden tegen.

Met de stemming in de senaat kwam een einde aan een moeizaam verlopen wetgevingsproces. Aanvankelijk bestond er politieke consensus over het terugbrengen van het minimaal aantal lesuren van 1.040 naar 1.000. Zo kon een einde worden gemaakt aan ‘ophokuren’ waarin leerlingen geen les krijgen en voor zichzelf moeten werken. Maar op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de PVV, toen nog gedoogpartij van het kabinet, bleef de 1.040-urennorm voor de onderbouw intact.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is teleurgesteld dat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen. Het LAKS denkt dat de wet de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt en dat het aantal ophokuren alleen maar toeneemt.

Eerder dit jaar staakten tienduizenden leraren al tegen de in hun ogen onhaalbare norm van 1.040 verplichte lesuren. NRC