Kortkolom binnenland

Voorlopig geen homo’s terug naar Irak

Den Haag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt voorlopig geen homoseksuele asielzoekers terug naar Irak. Dat heeft minister Leers (Asiel, CDA) vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. De IND onderneemt geen actie totdat Leers een besluit heeft genomen over het terugsturen van homo’s naar Irak, en de Tweede Kamer dat heeft goedgekeurd. Leers wil zo snel mogelijk een besluit nemen. De aanleiding is een nieuwe analyse van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat het nergens in Irak mogelijk is openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. (Novum)

Daling Waddenbodem blijft acceptabel

Rotterdam. De bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee blijft „binnen de toegestane grenzen”. Dat concludeert zowel de NAM als een onafhankelijke commissie na onderzoek. De gaswinning begon vijf jaar geleden, na felle politieke debatten en onder de voorwaarde dat de bodem niet te veel zou dalen en de Waddennatuur niet zou worden aangetast. Over de effecten op de natuur is nog niets bekend. (NRC)

Cellen in Nederland zitten weer vol

Den Haag. Gemiddeld is op dit moment 95 procent van de gevangeniscellen bezet en soms zitten alle cellen vol, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. De bezettingsgraad zou onder meer zijn gegroeid door een grotere pakkans. Jarenlang had Nederland een cellenoverschot. Toenmalig staatssecretaris van Justitie Albayrak besloot in 2009 nog acht gevangenissen te sluiten. (Novum)