De Bovenbazen (40)

Buiten het vertrek waar de proefneming met de mechanische spin had plaatsgevonden, stond secretaris Steenbreek op orders te wachten.

‘Is het gelukt, meneer Steinhacker?’ vroeg hij. ‘Kunnen er aandelen worden uitgewisseld?’

‘Er wordt niets uitgewisseld,’ sprak zijn werkgever kort. ‘Integendeel. Er is een crisis in de ddt.’

‘W-wat betekent dat?’ vroeg heer Ollie, nerveus achter de gastheer aanlopend. ‘Gaat mijn spin niet door? Houden we er mee op, bedoel ik?’

‘Wat dacht je dan?’ riep aws uit. ‘We schrijven het af, jongen. Want als we dat speelgoed van jou zouden verbeteren en het aan de lopende band gingen maken, zou het nog een paar duizend florijnen per stuk gaan kosten.’

‘Betekent dat… eh… u weet wel?’ hernam de secretaris.

‘Juist!’ zei de ander. ‘Dat betekent dat het ddt -kapitaal door een fusie gesaneerd moet worden. Schiet op, Steenbreek – en luister goed, obb! Dit is leerzaam!’

‘O,’ prevelde heer Ollie. Hij keek zonder begrip de secretaris na, die zich plechtig verwijderde. ‘Dit is leerzaam,’ herhaalde hij. ‘Ja, ja. Maar wat gebeurt er nu met de insectenbestrijding, als u begrijpt wat ik bedoel?’

De heer Steinhacker trad op een kast toe en opende de deur.

‘We gaan gewoon door op de oude manier,’ sprak hij kalmerend. ‘Die fabrieken moeten toch ook blijven draaien, nietwaar? Nee, dit was een aardigheidje, jongen. Beschouw het maar als leergeld.’