Kamer stuurt Rutte zonder opdracht naar EU-top

Premier Rutte is vandaag zonder vastomlijnde opdracht naar de Eurotop in Brussel vertrokken. In een zwaar verdeelde Tweede Kamer bleek gisteren voor geen enkele richtinggevende uitspraak een meerderheid te krijgen.

Het debat ter voorbereiding van de tweedaagse bijeenkomst van de Europese regeringsleiders bevestigde vooral dat Europa één van de belangrijkste thema’s van de verkiezingscampagne zal worden. De fractieleiders van PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en het lid Brinkman profileerden zich als uitgesproken tegenstanders van verdere Europese integratie. Aan de andere kant stonden de fractievoorzitters van D66 en GroenLinks met hun pleidooien voor snelle stappen op weg naar een Europese politieke unie. Hier tussenin bewogen VVD, PvdA en CDA. Daarbij koos de VVD voor de lijn nu geen stappen te zetten die leiden tot overdracht van nationale bevoegdheden, terwijl PvdA en CDA daartoe wel bereid zijn.

De verdeeldheid kwam tot uitdrukking bij een gezamenlijke motie van PvdA, CDA, D66 en GroenLinks, waarin het kabinet werd opgeroepen te pleiten voor een sterk Europees bankentoezicht met als uiteindelijk doel een bankunie. De motie kreeg geen meerderheid. Volgens premier Rutte kon de motie gelezen worden als een oproep om zo snel mogelijk te komen tot een bankunie en daar is hij tegen.

Niet alleen betekent een bankunie Europees toezicht op de instellingen, maar ook een gezamenlijk garantiefonds voor spaarders en voor banken in problemen. „Nu praten over een bankunie betekent in feite dat je de problemen met de Italiaanse banken neerlegt bij de Nederlandse belastingbetaler”, waarschuwde Rutte.

De motie was het initiatief van PvdA-fractievoorzitter en oppositieleider Diederik Samsom. Politiek opvallend was de handtekening eronder van de leider van het CDA, Van Haersma Buma, wiens partij nu nog een coalitie vormt met de VVD.

Daarmee namen de christen-democraten afstand van het kabinetsbeleid, of zoals Rutte het noemde „de op Europa verstandige VVD-lijn”.

In de Kamer was wel voldoende steun voor een motie van D66, PvdA, PVV, SP en GroenLinks waarin werd geconstateerd dat Ruttes uitleg in Nederland over maatregelen in EU- verband „niet geheel” overeenkomen met diens „uitleg en optreden in EU- verband”.

Rutte temperde gisteren de verwachtingen rond de bijeenkomst van de Europese leiders. Hij gaat er vanuit dat pas tijdens de bijeenkomst in december echt besluiten zullen worden genomen.