Pedofielenvereniging door rechter verboden

Pedofielenvereniging Martijn is vanmorgen op last van de rechtbank in Assen per direct verboden en ontbonden.

Het Openbaar Ministerie had in een civiele procedure om het verbod gevraagd, nadat het vorig jaar concludeerde dat de vereniging strafrechtelijk niet aan te pakken was.

De rechtbank in Assen vindt dat de vereniging een „ernstige inbreuk” maakt op fundamentele waarden door na te streven dat haar leden seksueel contact met kinderen kunnen hebben. In dat streven, zo oordeelt de rechtbank, „wordt dat seksuele contact verheerlijkt en voorgesteld als iets wat normaal is of zou moeten zijn”. Dit is volgens de rechtbank Assen „in strijd met de openbare orde”.

Dat de vereniging seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen nastreeft, blijkt volgens de rechtbank uit uitingen op de site van Martijn en uitspraken van bestuursleden over de doelstellingen van Martijn. De rechtbank heeft gelast dat de vereniging per direct ontbonden wordt en dat blijft, ook als de vereniging in beroep gaat tegen het vonnis.

Het OM is tevreden met het vonnis. Het vindt dat Martijn een digitaal en sociaal netwerk van gelijkgestemden en daders van zedenmisdrijven faciliteerde. Martijn vormde hierdoor een indirecte en directe bedreiging voor kinderen, stelt het OM.

De rechtbank oordeelde met het OM dat de vereniging de rechten van kinderen aantast, aangezien „bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar één van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt”. RTL Nieuws onthulde eerder dat acht huidige en voormalige bestuursleden van de vereniging ooit veroordeeld zijn voor een zedenmisdrijf. Maar omdat de vereniging op haar site uitdraagt zich aan de wet te willen houden in relaties met kinderen, was de organisatie strafrechtelijk niet aan te pakken. De Kamer wilde al langer dat de vereniging verboden werd. Hagenaar Henk Bres verzamelde 70.000 handtekeningen om het opheffen van Martijn in de Kamer te kunnen bespreken. De Kamer sprak zich in meerderheid uit voor een verbod.

Vereniging Martijn werd in 1982 in Hoogeveen – vandaar dat de Assense rechtbank uitspraak deed – opgericht door pedofielen. Begin jaren negentig had de vereniging 650 leden. In 2010 waren dat er nog zeventig. Geen van de leden van Martijn wilde reageren op het vonnis.