Geweld in Syrië escaleert volgens de Verenigde Naties