Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Brede steun motie tegen Rutte na onovertuigend Europaverhaal

Mark Rutte in Brussel waar morgen en overmorgen weer een topontmoeting op de rol staat over de eurocrisis. Foto Reuters / Eric Vidal

Mark Rutte heeft de Tweede Kamer er niet van weten te overtuigen dat hij een duidelijke politiek over Europa voert. D66-leider Alexander Pechtold diende aan het eind van het debat een motie in waarin hij de demissionaire premier oproept om “helder en eenduidig” te communiceren over het kabinetsbeleid dat in Europa wordt gevoerd.

De premier kreeg tijdens het debat van verschillende kanten te horen dat hij met twee tongen praat en in Brussel een positiever verhaal houdt over Europa dan in Nederland. Het lukte Rutte niet om de Kamer te overtuigen van het tegendeel. In de motie staat dat de uitleg die de premier in Nederland geeft over maatregelen die in EU-verband zijn genomen “niet geheel overeenkomt” met zijn optreden in Europees verband.

Premier onder vuur

De motie is behalve door Pechtold ondertekend door Geert Wilders (PVV), Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jolande Sap (GL), samen goed voor een meerderheid. Deze partijen eisen verder dat de regering de Tweede Kamer ook tijdens het reces “structureel” zal informeren over nieuwe ontwikkelingen in Europa.

Rutte kreeg het vandaag te verduren tijdens het debat. Eerder was Roemer al aan de beurt geweest. De premier kreeg opnieuw het verwijt van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma dat hij twee gezichten toont als het om de EU gaat.

D66, PvdA, Christen Unie en de PVV sloten aan in de rij die de premier bekritiseerde. Geert Wilders vond in zijn bekende retoriek dat “de schizofrenie moet stoppen”. Alexander Pechtold vindt dat Rutte in een “Europese spagaat” zit. En Diederik Samsom wil “geen premier met twee gezichten in een duikpak”, zo meldt de NOS.

Rutte wil nog niets beslissen over voorstellen Van Rompuy

Tijdens de komende Europese top van regeringsleiders liggen voorstellen van de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Hij wil dat Brussel meer te zeggen krijgt over de begroting van de afzonderlijke eurolanden.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Rutte: bij eurotop zullen geen conclusies worden getrokken over voorstellen Van Rompuy. Premier heeft gemengde gevoelens over rapport.

Ook zou er een bankenunie moeten komen met een Europees depositogarantiestelsel. De regeringsleiders zullen daar waarschijnlijk geen besluit over nemen, maar opdracht geven een aantal voorstellen nader uit te werken. Die worden dan tijdens een nieuwe eurotop eind dit jaar besproken. De voorstellen van Van Rompuy bevatten volgens de premier een aantal “goede aanknopingspunten”, zoals meer Europees bankentoezicht.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Premier Rutte: nu een bankunie betekent dat we risico’s van bijv Italiaanse banken overnemen. Eerst moeten we ellende inzichtelijk krijgen.

‘Niet instemmen met bankenunie’

Met de vorming van een bankenunie of de invoering van Europese obligaties zal hij niet instemmen. Dat zou leiden tot een paracetamoleffect voor Zuid-Europa.” Hij vergeleek het effect op de economie met het toedienen van spierversterkende middelen. “Dan krijg je waterspieren. Het lijkt heel wat, maar het versterkt de economie niet.”

Verder herhaalde Rutte dat het van belang is dat de Zuid-Europese landen eerst hervormen en bezuinigen. Verder moet er eerst Europees bankentoezicht worden ingesteld voordat kan worden nagedacht over de vorming van een bankenunie. Dat kan pas nadat ‘alle rommel’ in Zuid-Europa inzichtelijk is gemaakt.