1. Bankunie

In een bankunie wordt op Europees niveau toezicht gehouden op financiële instellingen. Bijkomende onderdelen zijn een Europees garantiestelsel dat spaartegoeden beschermt. En een fonds dat zonder inmenging van overheden of toezichthouders banken steunt.

Van Rompuy gaat mee in de gedachte dat die facetten nodig zijn. De gevolgen zijn aanzienlijk. Nationale toezichthouders als De Nederlandsche Bank, verliezen de eindverantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun banken. Van Rompuy suggereert dat de Europese Centrale Bank dit moet doen. Zo wil Van Rompuy voorkomen dat kleine banken, als de Spaanse cajas, voor problemen zorgen.

Van Rompuy wil dat Europese banken geld storten in een fonds dat gebruikt wordt om probleembanken die niet meer levensvatbaar zijn af te wikkelen.

Een Europees depositogarantiestelsel moet de kapitaalvlucht van Zuid naar Noord stoppen. Europese banken moeten even veilig zijn. Door het steunen van banken niet via overheden te laten lopen wil Van Rompuy voorkomen dat overheden grotere schulden maken en dieper in de problemen komen als ze hun banken te redden. Om de Spaanse banken te redden moet Spanje waarschijnlijk (maximaal) 100 miljard schuld op zich nemen. Dat leidt tot hogere rentes op de obligatiemarkt. Die neerwaartse spiraal is een van de redenen waarom de eurocrisis blijft voortduren.