Vragen uit een lijst die nu al wordt gebruikt

Hieronder een vragenlijst voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Deze vragen zijn een selectie uit een lijst die in de klas wordt ingevuld. Volgens de GGD kan er op die manier geen beïnvloeding van ouders plaatsvinden.