Verleiding van het Oosten

De Oosterse renaissance die eind jaren zestig begon, breekt nu echt in Nederland door. Annerieke Goudappel schetst in dit themanummer de contouren en spreekt prominenten over hun inspiratie uit het Oosten. Over zen, oneindig bewustzijn en soefisme in Katwijk aan Zee. De kaart is overigens bij lange na niet uitputtend, en niet alle vestigingen van genoemde centra pasten er op.