Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Partijbestuur GroenLinks: fouten gemaakt bij strijd tussen Sap en Dibi

De twee die de interne strijd bij GroenLinks aangingen, ook al had het partijbestuur het aanvankelijk liever anders gezien.
De twee die de interne strijd bij GroenLinks aangingen, ook al had het partijbestuur het aanvankelijk liever anders gezien. Foto NRC / Merlin Daleman

In de strijd om het lijsttrekkerschap van GroenLinks tussen Sap en Dibi heeft het partijbestuur fouten gemaakt. Dat staat in de congreskrant, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de gang van zaken. Groenlinks congresseert aanstaande zaterdag.

Het partijbestuur werkt aan een plan om zo’n interne strijd voortaan beter te laten verlopen, schrijft Novum op basis van die verantwoording. Het bestuur benadrukt dat er in eerste instantie werd vastgehouden aan de afgesproken procedures - ze wilden niet ‘tijdens het spel de spelregels veranderen’.

Geruchten in de media wrongen met eigen procedures

Maar toen Dibi’s kandidatuur al rondzong in de media terwijl het bestuur hem als ongeschikt had bestempeld, moest er een keuze gemaakt worden. Toen werden de spelregels alsnog terzijde geschoven om gehoor te geven aan de openlijk uitgesproken wens van prominente leden. Uiteindelijk werd besloten een referendum te houden.

Uit de verantwoording:

“Alles overziend en overwegende, constateren we dat de gevolgde werkwijze en procedure tot veel (extra) publiciteit hebben geleid, gepaard gaande met veel interne en externe publiciteit. We hebben fouten gemaakt en ervan geleerd. We hadden onze overwegingen en het van de regels afwijkende besluit sneller en duidelijker naar partij en media moeten communiceren.”

‘Het is gek dat Kamerleden ongeschikt kunnen zijn’

Het GroenLinks-bestuur geeft een opsomming van vijf punten waarop ze veel kritiek kregen:

  • Het duurde te lang voordat er duidelijkheid was;
  • De kandidatencommissie zou niet mogen bepalen wie er wel of niet mee mogen doen;
  • Het is gek dat zittende Kamerleden ‘ongeschikt’ worden bevonden;
  • De huidige procedures maken het lastig slagvaardig te opereren als de situatie daarom vraagt;
  • Uitgangspunten als transparantie en zorgvuldigheid wringen met een dynamische media-omgeving.

Het partijbestuur wil bij het voorjaarscongres in 2013 een voorstel aan de leden voorleggen om de regels te veranderen. Zo moet de procedure worden versneld en moeten eenduidige eisen aan kandidaten worden gesteld.

De gehele congreskrant is hier in pdf-vorm te vinden. De terugblik op de lijsttrekkersverkiezing begint op pagina 104.