Parlement Japan steunt verdubbeling van btw

Het Japanse Lagerhuis heeft vanmorgen ingestemd met een omstreden verdubbeling van de btw tot 10 procent. Met de extra opbrengst kan Japan zijn enorme staatsschuld, (240 procent van het bbp) die het land als een molensteen om de nek hangt, naar beneden proberen te brengen. De verdubbeling van de btw zou over een periode van drie jaar moeten worden ingevoerd.

Het betekent een belangrijke overwinning voor de Japanse premier Yoshihiko Noda. Volgens Noda is de maatregel ook nodig om de sociale voorzieningen in het snel vergrijzende Japan te kunnen bekostigen.

Voor de stemming had Noda het parlement voorgehouden: „Deze hervorming gaat niet alleen om onze generatie maar om de toekomst”.

Veel waarnemers waarschuwen intussen dat het een pyrrusoverwinning kan blijken te zijn. Binnen zijn eigen partij, de Democratische Partij van Japan (DPJ) bestaat ernstige verdeeldheid over het plan. Een groep van 57 DPJ-parlementariërs, onder wie de invloedrijke Ichiro Ozawa, stemde tegen het voorstel.

Sommige DPJ-leden sluiten niet uit dat het zelfs tot een scheuring zal komen. Ozawa heeft hierop al gezinspeeld. Daardoor zou Noda alsnog zijn meerderheid kunnen verliezen en zouden vervroegde verkiezingen nodig worden.

De belangrijkste oppositiepartij, de Liberaal-Democratische Partij, die al jaren voor een dergelijke belastingverhoging is, stemde vanmorgen voor. In totaal stemden 363 Lagerhuisleden voor en 96 tegen.

Het voorstel moet ook nog worden aangenomen door het Japanse Hogerhuis maar nar verwachting is dit geen probleem.

Zelfs na de verhoging zal de btw in Japan nog zeer laag zijn in vergelijking met de meeste andere geïndustrialiseerde landen. De Japanse en internationale financiële markten reageerden vanmorgen nauwelijks op het nieuws. Ze waren er al vanuit gegaan dat het plan zou worden aangenomen. (Reuters, BBC)