Nieuwe Egyptische president krijgt het moeilijk

De Egyptische islamisten zullen merken dat hun overwinning een bitterzoete smaak heeft. Mohammed Mursi, de kandidaat van de Moslimbroederschap, is de eerste vrij gekozen president van dit Arabische land. Maar zijn macht is beperkt en zou wel eens van korte duur kunnen zijn. De langdurig onderdrukte beweging zou de nodige moeite kunnen hebben haar belofte waar te maken om de noodlijdende economie een impuls te geven.

De economische uitdagingen zijn ontzagwekkend. Het bruto binnenlands product is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,4 procent gekrompen, na te zijn bijgesteld voor seizoensinvloeden, aldus Capital Economics. De buitenlandse reserves dekken de import nu nog slechts voor een periode van drie maanden, en de regering kijkt aan tegen een dubbelcijferig begrotingstekort, terwijl de financieringskosten stijgen.

Particuliere investeringen vormen een sleutelelement van het economisch programma van de broederschap. Maar de verkiezing van een president zal niet genoeg zijn om beleggers te overtuigen naar het land terug te keren. De broederschap heeft haar beloften gedaan op een moment dat zij de meerderheid had in het parlement, dat nu is ontbonden. Waarschijnlijk zal dit leiden tot een uitstel van vijf maanden van de overdracht van de wetgevende macht door het leger. Het gepolariseerde land zal het eerst eens moeten worden over een grondwet en heeft dan wellicht behoefte aan nieuwe verkiezingen.

De broederschap kan evenmin rekenen op een grote internationale steunoperatie. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zich weliswaar verzoend met de islamistische beweging, maar eist begrotingstoezeggingen die de nieuwe Egyptische president onmogelijk kan doen. Het is niet duidelijk wat de invloed van Morsi zal zijn op het bestedingsplan dat in juni van start is gegaan – en waarvan de broederschap zegt dat het bol staat van de ‘buitensporige overheidsuitgaven’.

De hoop van de broederschap op een snelle economische opleving lijkt optimistisch, maar het zou ook erger kunnen uitpakken. De wisselkoers van het Egyptische pond is langer overeind gebleven dan werd verwacht. De overheid zou zichzelf nog eens vijf maanden kunnen financieren met behulp van een deposito van 1 miljard dollar van Saoedi-Arabië, een waarschijnlijke opwaardering van de goudreserves en de toestroom van buitenlandse valuta’s dankzij de verkoop van twee staatsbedrijven.

Hoe het ook zij, het leger heeft de broederschap stevig aan banden gelegd, ook al toont de aanvaarding van de zege van Morsi dat het bereid is met de islamisten samen te werken. Zelfs als dit bondgenootschap uiteindelijk vruchtbaar blijkt, zal het tijd kosten vaste grond onder de voeten te krijgen. De nieuwe president van Egypte zal het moeilijk vinden aan de verwachtingen te voldoen.

Una Galani

vertaling Menno Grootveld

    • Una Galani