Iraans persbureau sprak (wel/niet) met Morsi

De nieuwe, moslimfundamentalistische Egyptische president hield zondag een opmerkelijk vraaggesprek met het Iraanse persbureau Fars. Hij bewaarheidde de Israëlische bezorgdheid over zijn aantreden met de uitspraak dat hij het vredesakkoord met Israël wil „herzien”. En hij toonde zich voorstander van versterking van de Egyptische banden met Iran, die dertig jaar geleden werden verbroken.

Alleen was er geen interview.

Woordvoerders van het Egyptische presidentschap onderstreepten gisteren dat Morsi „geen enkel vraaggesprek aan Fars heeft gegeven” en dat „alles wat dit persbureau heeft gepubliceerd ongefundeerd is”.

Fars hield gisteren vol dat er wel degelijk een interview was geweest. Het persbureau publiceerde een afschrift en een geluidsopname van het gesprek op zijn website. Het persbureau Reuters meldde dat de spreker die Morsi zei te zijn niet precies zoals de echte Morsi klinkt.

Het aan de macht komen van een Egyptische moslimbroeder als president van Egypte, zij het met door het leger uitgeklede bevoegdheden, is in Iran warm begroet. In de eerste reacties werd Morsi’s verkiezing toegejuicht als „schitterende aanblik van democratie”. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad riep gisteren op tot uitbreiding van de banden en versterking van de vriendschap.

Maar versterking van de banden met Iran, of Morsi die nu zou willen of niet, heeft geen prioriteit in Egypte. Een nieuwe grondwet en de economie zijn op dit moment de belangrijkste zorgen. (Reuters, AFP)