Brieven

Framing? Jazeker! Maar waarschijnlijk niet door de artsen

Victor Lamme stelt in zijn column (Zin, 22 juni) dat de gezondheidszorg in Nederland een van de duurste wereldwijd is. Hij geeft hiervoor twee mogelijke verklaringen: (1) artsen en ziekenhuizen in Nederland zijn veel te duur, of (2) de Nederlander gebruikt te veel zorg. Vervolgens stelt hij dat de artsenlobby ons het tweede probeert te doen geloven door middel van framing.

Zonder in te gaan op de vraag welke van de twee verklaringen ‘waar’ is: wat voor belang hebben artsen bij het afgeven van het signaal dat de Nederlander te veel zorg consumeert? Het woordje ‘te’ impliceert overdaad, men moet dus minder naar de dokter! Zaag je dan als arts, die zijn brood verdient met het leveren van zorg, dan niet de poten onder je eigen stoel vandaan?

Degenen die echt belang hebben bij bovengenoemde framing zijn de zorgverzekeraars. Zij betalen immers de zorgprofessionals met het geld dat alle verzekerden opbrengen in de vorm van zorgpremie. Door artikelen te laten verschijnen met de strekking dat patiënten te veel kosten (ze leven te lang, gaan te snel naar de spoedpost) proberen zij de stijgende zorgkosten te verklaren, en zo te legitimeren dat de premies voor het basispakket ieder jaar stijgen terwijl datzelfde basispakket minder zorg dekt, en verzekerden steeds meer zelf moeten betalen door verhoging van het eigen risico.

Hoe groter het verschil tussen wat verzekerden aan premies opbrengen, en wat de verzekeraar aan zorgprofessionals moet uitbetalen, hoe beter. Winst voor de verzekeraar!

Succesvolle framing? Zeker! Door de artsenlobby? Waarschijnlijk niet.

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar opinext@nrc.nl