Schippers: tandartstarief te hoog, marktwerking mogelijk gestopt

De tandartstarieven zijn de eerste drie maanden van dit jaar met 9,6 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) vindt de tarieven te hoog en overweegt het experiment met vrije tarieven „voortijdig” te stoppen.

„Wanneer eind dit jaar zou blijken dat de prijzen niet tot een acceptabel niveau zijn gedaald en ook op andere terreinen geen verbeteringen zijn geboekt, zal Schippers het experiment beëindigen”, staat in een verklaring van het ministerie. De prijsstijgingen zijn niet te verklaren door betere kwaliteit. „Er zijn geen gegevens bekend dat deze stijging verklaard zou kunnen worden door het feit dat zorgverleners meer of betere zorg zijn gaan leveren”, zegt de NZA . „Dit kan betekenen dat de betaalbaarheid van de mondzorg is afgenomen.”

De proef met marktwerking begon in januari en zou drie jaar duren. Schippers meende dat loslaten van maximumtarieven positieve effect zou hebben op de keuzevrijheid van mensen en op kwaliteit en service. Maar niet alleen zijn volgens Schippers de prijzen te hoog, ook hebben tandartsen minder contracten gesloten met zorgverzekeraars dan vorig jaar. Contracten zijn volgens de NZa „noodzakelijk om kosten in de hand te houden en inhoudelijke afspraken te maken over de kwaliteit en service”. Bovendien is het „niet eenvoudig” van tandarts te wisselen, omdat veel tandartsen voorwaarden stellen aan nieuwe patiënten. Schippers vindt het ook ongewenst dat patiënten „niet of nauwelijks” terechtkunnen bij tandartsen voor een deelbehandeling. Het is bijvoorbeeld „niet eenvoudig” om een kroon bij een goedkopere tandarts te laten zetten.