Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Pubers krijgen gezondheidscheck op school

Alle kinderen vanaf veertien jaar krijgen vanaf komend jaar een ‘extra gezondheidscheck’ op school. Belangrijkste doel is voorkomen en bestrijden van overgewicht. Dat hebben minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (CDA) vandaag aangekondigd.

Tijdens het eenmalige ‘pubergesprek’ bij arts of verpleegkundige krijgen de kinderen informatie over gezond eten en een gezond gewicht, maar ook over veilig vrijen, alcohol en drugs. Het spreekuur biedt ook ruimte voor sociaal-emotionele vragen van pubers, over bijvoorbeeld pesten, verliefdheid, vriendschap en eenzaamheid. Indien nodig, aldus de bewindslieden, kan een vervolggesprek met een kind of een groepsgesprek met een klas volgen.

Voor het pubergesprek op school is 15 miljoen euro uitgetrokken, afkomstig uit de 26 miljoen voor obesitasbestrijding die in het Lenteakkoord is afgesproken. De resterende 11 miljoen gaat onder meer naar programma’s voor een gezond gewicht, lesmateriaal en aandacht voor gezonde traktaties en gezonde kantines. Ook gaat geld naar een programma voor verantwoord sporten en naar informatie over een gezonde leefstijl bij de Centra voor Jeugd en Gezin.

Een puberspreekuur op school is al langer een wens van de Tweede Kamer. Volgens de bewindslieden is nu voor het eerst geld vrijgemaakt om het op elke school voor alle pubers in te voeren, „zonder dat het ten koste gaat van jeugdgezondheidszorg voor jongere kinderen”. Kinderen op jongere leeftijd hebben veel vaker contact met onder meer consultatiebureaus en schoolartsen.

Het schoolspreekuur is bedoeld om „pubers beter te helpen om gezondheidsproblemen te voorkomen middenin hun ontwikkeling naar volwassenheid”, aldus het plan.