Kennedy roept zichzelf uit tot 'ein Berliner'

Het bezoek van de Amerikaanse president John F. Kennedy aan het verdeelde Berlijn, op 26 juni 1963, was zowel voor het Algemeen Handelsblad als de Nieuwe Rotterdamse Courant voorpaginanieuws. Volgens de correspondent van de NRC, die verslag doet vanuit Bonn, geeft Kennedy in zijn toespraak de zin ‘Ich bin ein Berliner’, extra lading door hem in het Duits uit te spreken. Hij schrijft: „Aan het slot van zijn toespraak ging Kennedy nog een stap verder door te zeggen: alle vrije mensen, waar zij ook mogen wonen, zijn burgers van deze stad West-Berlijn en daarom ben ik er als vrij man trots op te zeggen: ik ben Berlijner.”

Het waren onzekere tijden, blijkt uit het verhaal. Kennedy benadrukt dat „de grote constructieve taak van het ogenblik” in Europa ligt en dat Europese samenwerking „een noodzakelijke stap tot stichting van de gemeenschap van de vrijheid” is.

Het Handelsblad beschouwt de Franse president De Gaulle als een dwarsligger. Volgens de Parijse correspondent heeft De Gaulle Kennedy geschoffeerd door te weigeren hem te ontvangen. En terwijl NRC en Handelsblad uitgebreid de enthousiaste Duitse menigtes beschrijven die Kennedy willen zien, meldt de Parijse correspondent juist dat er volgens Franse kranten amper Amerikaanse vlaggetjes wapperen. Een andere Franse krant ziet „een algemene malaise” omdat de Duitsers voelen „dat zij niets meer te verwachten hebben van Amerika”.

De Amerikaanse correspondent van het Handelsblad merkt dat in de VS het idee bestaat dat „de verdeeldheid van het Westen”, pas zal worden overwonnen „zodra president de Gaulle eenmaal van het toneel verdwijnt”. Met zijn bezoek aan Europa wilde Kennedy volgens de correspondent een halt toeroepen aan „de onmiskenbare neiging [in de VS] om terug te vallen op isolationisme”.