Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Diplomaat met voorkeur voor coulissen

Luuk Kroon was de laatste chef defensiestaf. Formeel was hij het gezicht van de krijgsmacht, maar hij voelde zich het prettigst buiten de schijnwerpers.

Den Haag:24.6.4 Oud chef defensiestaf luitenant-admiraal Luuk Kroon, links en rechts luitenant-generaal Dick Berlijn. foto NRC Handelsblad, Roel Rozenburg
Den Haag:24.6.4 Oud chef defensiestaf luitenant-admiraal Luuk Kroon, links en rechts luitenant-generaal Dick Berlijn. foto NRC Handelsblad, Roel Rozenburg

Luitenant-admiraal Luuk Kroon was een stille, rustige man. Een strateeg, een filosoof, een tacticus, een consensusman – zo werd hij genoemd toen hij in 1998 aantrad als chef defensiestaf. Toen ’s lands belangrijkste militair in 2004 klaar was, trok hij zich met zijn vrouw terug in Frankrijk. De publieke optredens, die hij altijd had verafschuwd, behoorden definitief tot het verleden. Nooit mengde Kroon zich meer in het openbare debat over de de krijgsmacht, of verscheen hij op feesten en partijen ter ere van oud-collega’s.

Vorige week overleed Kroon, 69 jaar oud. Defensieminister Hillen roemde hem als een erudiet en vakbekwaam officier. „Zijn doortastendheid en intelligentie zijn van grote waarde geweest voor de modernisering en professionalisering van de krijgsmacht.”

Kroon, geboren in Ridderkerk, ging na het gymnasium naar het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Daar bleek hij liever in de boeken te zitten dan op het sportveld te staan. Zijn hobby’s, opera en boekbinden, golden binnen defensie als excentriek. Voordat Kroon chef defensiestaf werd, was hij de baas bij de marine. Eerder wisselde hij staffuncties af met het commando over diverse schepen.

Kroon was de laatste chef defensiestaf, een post die wisselend werd bekleed door bevelhebbers van landmacht, luchtmacht of marine. Zijn opvolger, Dick Berlijn, was niet meer de eerste onder de gelijken, maar werd als commandant der strijdkrachten verheven boven de commandanten van de krijgsmachtdelen. Kroon was geen voorstander van die nieuwe structuur. Hij was liever een diplomaat die de eenheid tussen de bevelhebbers bewaakte, dan dat hij boven hen stond. Hij wilde niet het gezicht van de krijgsmacht zijn.

Zijn periode als chef defensiestaf werd gekenmerkt door straffe bezuinigingen en het militaire ingrijpen in voormalig Joegoslavië. Tijdens de luchtaanvallen op Belgrado in 1999 hield Kroon in NRC Handelsblad een ‘Hollands Dagboek’ bij. Daarin beschreef hij zijn gemengde gevoelens bij de verplichte mediaoptredens. „Mijn terughoudendheid op dit punt heeft meer te maken met overwegingen van persoonlijke aard. Ik voel me namelijk op mijn best wanneer ik me tussen of achter de coulissen bevind.”