Schippers sluit budgetakkoord met huisartsen

Huisartsen hoeven dit jaar geen geld in te leveren, ook al hebben ze vorig jaar voor 99 miljoen euro meer aan zorg verleend dan was afgesproken met het Rijk. Ook als ze dit jaar meer uitgeven dan begroot, worden ze daar volgend jaar niet financieel voor gestraft.

Dat zijn minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) en de huisartsen overeengekomen. De 98 miljoen euro korting die de minister hun eerder oplegde wegens overschrijding van het budget voor 2010, blijft intact. De huisartsen declareerden dat jaar 2,5 miljard euro, 136 miljoen meer dan begroot.

Vorig jaar oktober voerden huisartsen actie tegen die korting. Ze protesteerden, sloten hun praktijken korte tijd en stapten naar de rechter. Die gaf de minister gelijk.

Het akkoord dat minister en huisartsen gisteren presenteerden, moet een einde maken aan de slepende ruzie over de stijgende kosten van de huisartsenzorg. Achtergrond ervan is de uitbreiding van het takenpakket van huisartsen. Zo hebben zij bijvoorbeeld de routinezorg voor diabetespatiënten overgenomen van het ziekenhuis, omdat zij die goedkoper kunnen verlenen. Dit wordt gestimuleerd door het Rijk. Maar het succes van dit beleid heeft geleid tot overschrijding van de begroting voor huisartsenzorg. Daarom besloot Schippers de inkomsten van huisartsen aan te pakken. De huisartsen vonden dat onrechtvaardig.

Intussen blijft Schippers zoeken naar mogelijkheden om de kosten van de huisartsenzorg te verminderen. Dezer dagen wordt een rapport verwacht van de Nederlandse Zorgautoriteit over de effecten van mogelijke afschaffing van het zogeheten inschrijfgeld. Het gaat hierbij om de vaste vergoeding die een huisarts ontvangt voor iedere ingeschrevene bij zijn praktijk. Door afschaffing zouden patiënten gemakkelijker van praktijk kunnen wisselen.

De huisartsen bepleiten handhaving van het inschrijfgeld, omdat dit ‘basisinkomen’ voorkomt dat ze te snel tot (declarabele) behandelingen overgaan.