Medicijnen voor groei uitgewerkt

De Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) merkt dat zijn ideeën om de Amerikaanse economie te stimuleren steeds minder resultaat opleveren. De leden van het Federal Open Market Committee (FOMC, de commissie die het monetair beleid vaststelt) heeft woensdag besloten ‘Operation Twist’ te verlengen tot het einde van dit jaar om de langetermijnrente laag te houden. Dat betekent dat zowel het monetaire als het budgettaire beleid in de VS gericht blijven op het aanjagen van de economie. Maar de economische groei en de banenaanwas laten te wensen over. De effecten van de door Washington gebruikte medicijnen beginnen minder te worden.

Uiteraard denkt Fed-voorzitter Ben Bernanke dat het uitstel van de afronding van Operation Twist de juiste manier is om ervoor te zorgen dat de zaken niet verder uit de hand lopen. Nieuwe economische cijfers hebben de commissie ertoe aangezet de voorspellingen over de groei, de werkgelegenheid en de inflatie neerwaarts bij te stellen.

Maar de remedie die Bernanke voorschrijft voor deze problemen is gebaseerd op het geloof dat het de hoeveelheid aankopen van huizen en aandelen is die ertoe doet, en niet het tempo waarin die aankopen worden gedaan. Dat betekent dat hij het oprekken van Operation Twist ziet als een toevoeging van 267 miljard dollar (213 miljard euro) aan het stimuleringspakket, terwijl dat in werkelijkheid gewoon wordt gehandhaafd op het huidige niveau – wat tot nu toe duidelijk minder effect heeft gesorteerd.

Bernanke heeft al bijna toegegeven dat de Fed nu ongeveer alles doet wat mogelijk is op het gebied van Operation Twist. En het op gang houden van dit programma leidt tot nieuwe problemen: op deze manier komen er nóg meer laagrenderende obligaties op de balans van de Fed terecht. Als de verkopen van Amerikaanse staatsobligaties in hetzelfde tempo blijven doorgaan als in de eerste helft van 2012 zal de Fed tweederde van de 390 miljard dollar aan nieuwe schulden met een looptijd van zeven, tien en dertig jaar voor zijn rekening nemen. Daardoor zal de Fed nog kwetsbaarder zijn als de rente gaat stijgen.

Hoewel de jongste economische cijfers er op duiden dat meer stimulansen nodig zijn, blijkt uit de ervaringen in het huidige Europa dat de neveneffecten van zo’n beleid wel eens nóg vervelender kunnen zijn. Wellicht is het tijd voor een nieuw medicijn.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld