De Alleingang van Mark Rutte

Deze week komen Europese regeringsleiders voor crisisberaad bijeen. Tijdens vooroverleg in Rome bleek dat de meningsverschillen groot zijn. Pagina 9

Mark Rutte, zegt men in Brussel, wil niks meer met Europa. Z&Z, pagina 11

Toch is er volgens jurist en EU-kenner Jean-Claude Piris nog maar één oplossing voor de eurocrisis: een kopploeg moet het heft in handen nemen. Z&Z, pagina 12-13

Illustratie Roland Blokhuizen