Brieven

Jonge mensen worden defensie ingelokt

Tijdens de open dag van de landmacht werden bezoekers nadrukkelijk uitgenodigd te praten met militairen en veteranen. Dit heb ik gedaan. Wat het meest opvalt, is dat er geen aflossing is voor jonge mensen die het zat zijn na zes, zeven of acht missies. Soldaten met een jong gezin worden een jaartje ontzien en dan moeten ze weer deelnemen aan een uitzending waarvan ze het nut niet inzien, waar het gevaarlijk is en in een land dat niet wil worden geholpen op de westerse manier.

Jonge mensen worden defensie ingelokt met mooie voertuigen, rode baretten en stoere wapens en kleding. Dat is maar heel kort leuk. Als je de mensen voor de krijgsmacht wilt behouden, zul je hun wat moeten bieden voor de toekomst.

C. Sluijters

Oud-marinier, Dordrecht

Vestiawoningen moeten juist worden verkocht

De vrees bij de wethouders van volkshuisvesting van Zoetermeer en Delft voor verkoop van Vestiawoningen is onterecht. Hun opstelling getuigt van het afschermen van de woningmarkt, om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Wethouders Haan en De Prez bevestigen deze gedachte in een brief aan de minister van Volkshuisvesting. Ze zijn onterecht tegen de verkoop, maar hebben gelijk als ze bezwaar maken tegen verkoop bij leegstand. Dit deel moet beschikbaar blijven voor de huurwachtlijst.

De beste oplossing voor de vastgelopen woningmarkt is verkoop van woningen aan zittende huurders, voor een redelijke prijs. Hiermee komt er geld vrij voor herstructurering, nieuwbouw en verduurzaming en hoeft er straks niet weer grootschalig te worden gebouwd in de wei. Corporaties krimpen naar een meer overzichtelijke en beheersbare omvang. Er komen meer kopers en meer koophuizen op de markt. Hierdoor ontstaat er meer balans tussen vraag en aanbod. Nieuwe eigenaren besparen energie en investeren in hun huis, zo’n vijfduizend euro gemiddeld per jaar.

Inderdaad, de prijzen zullen dalen – langzaamaan. Dit is hard nodig. Mensen houden dan meer geld over voor andere uitgaven. Hierdoor trekt de economie weer aan. Dit geld komt niet terecht bij corporaties of andere grote beleggers, maar gewoon bij de mensen. De WOZ-waarde zal zakken, maar per saldo zullen de inkomsten voor gemeenten echt niet dalen, omdat er meer eigenaren komen. Er is evenmin nog een excuus om de huren onevenredig te laten stijgen. Ook huurders houden dus meer geld over voor andere uitgaven, of om te sparen. Dit zal corporaties dwingen beter naar hun bedrijfsvoering te kijken en zich bezig te houden met hun kernactiviteiten – huizen verhuren, voor een redelijke prijs.

Manita Koop

Delft

Excuus overheid voor Q-koorts is niet genoeg

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer komt met een hard rapport over de Q-koortsepidemie, maar met een zeer slappe suggestie. De overheid moet gewoon haar excuses aanbieden. Als we bedenken dat er 25 doden zijn gevallen, tienduizenden hoogstwaarschijnlijk besmet zijn en enige honderden mensen chronisch ziek, kan dit niet worden afgesloten met een slap excuus.

De Kamer kan beslissen tot het instellen van een parlementaire enquête, maar mijns inziens is er voldoende aanleiding een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Hierbij moet de hele organisatie worden betrokken. Het ligt voor de hand dat de toppen van departementen niet buiten schot moeten blijven. De regels die hiervoor bestaan, dateren al van 1855. We hebben een wet die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers regelt. De hoofden van ministeriële departementen (ministers) komen voor in het Wetboek van Strafrecht.

Eenvoudig gaat dit terecht niet. De Hoge Raad heeft in de zaak-Pim Fortuyn en in de Schipholbrandzaak duidelijk gesteld dat het initiatief voor een strafrechtelijke vervolging uitsluitend ligt bij de Kroon of de Tweede Kamer, maar de juridische middelen bestaan – nu nog de politieke moed om deze (hoogstwaarschijnlijk) politieke beerput te openen.

J.Th. Degenkamp

Em. hoogleraar rechtswetenschap, Rijksuniversiteit Groningen

Kleurenblinde herkent teamgenoot nu niet

Voor het WK 2006 in Duitsland had Blind Color, via de KNVB, met succes bepleit dat er bij iedere wedstrijd één elftal in witte shirts zou spelen, opdat ook kleurenblinde kijkers de teams uit elkaar kunnen houden en opdat kleurenblinde spelers geen foute passes geven. Deze praktische oplossing vond ruime navolging, onder meer bij het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika.

Omdat de KNVB dit in 2006 bij de FIFA had bereikt, is het des te onbegrijpelijker dat het Nederlands elftal dit EK uit in het zwart speelde. Een scheidsrechter wordt op kleurenblindheid afgekeurd, spelers evenwel niet. Van de mannen is 8 procent kleurenblind. Hierdoor staan er gemiddeld twee kleurenblinde spelers op het veld. Met die zwarte shirts halen zij vriend en vijand door elkaar. Sommige kleurenblinden nemen rood als zwart waar, met gevolg dat Portugal-Nederland, respectievelijk geheel in het rood en geheel in het zwart, voor hen niet (goed) te volgen was. Witte broeken bij één elftal brengen soms al uitkomst.

Overigens was de zwarte rouwkleur van de shirts wel zeer toepasselijk, met de kennis van nu. Het is alleen jammer dat voor sommigen ook Portugal in het zwart speelde.

Meinard van Goor

Blind Color, Arnhem

De man die een dode vrouw goedkoper vond

Joke Mat is bijzonder coulant jegens mannen die hun vrouw heben omgebracht (NRC Handelsblad, 16 juni). Zij hebben „lang niet altijd een verleden van geweld en ze vallen zelden in herhaling”. Er zijn echter ook mannen die hun vrouw ombrengen omdat zij graag en vaak wisselen van echtgenote. Een scheiding kost in een dergelijk geval te veel geld. Een dode vrouw kost niets. Het moment waarop er iets knapt, is dan een gewone rekensom.

Zelf heb ik het geluk gehad twee moordpogingen te overleven.

Bibi Bergman

Haarlem

Zorgdienstplicht is idee met een beperkte blik

Wat een subliem idee heeft René Strijland (Opinie&Debat, 16 juni): 65-jarigen worden verplicht twee jaar lang een zorgdienstplicht te vervullen bij andere ouderen. Op deze manier moeten ze dan hun AOW verdienen.

Na een leven waarin veel mannen van deze generatie al een dienstplicht van twee jaar hebben verricht en vrouwen decennialang voor anderen hebben gezorgd, ook vaak voor eigen bejaarde ouders, waarin terecht decennialang premies zijn betaald voor de AOW van anderen, kunnen we wat hem betreft nu beginnen aan „het enige logische antwoord op de vergrijzing”.

Vervolgens zullen we, zoals in ons land gebruikelijk, moeten definiëren voor wie deze zorgplicht niet geldt, omdat ze bijvoorbeeld zelf inmiddels niet vitaal genoeg meer of zelfs hulpbehoevend zijn. Wanneer je daar als oudere niet aan voldoet, krijg je geen AOW? Hoe eenvoudig is het leven toch voor mensen met een beperkte blik.

Strijland vermeldt zijn leeftijd niet. Ik hoop dat hij niet jonger is dan ik. Hem wil ik niet als hulpverlener als het zo ver zou komen. Ik ga liever meteen dood.

J. Klarenbeek-van der Velden

Ven-Zelderheide