Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Brief over de decentrale selectie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Een jaar vrijwilliger zijn na je eindexamen vindt de VU een minpunt

Ik ben in de gelegenheid geweest om een hoorzitting bij te wonen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften decentrale selectie voor de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, naar aanleiding van de afwijzing van mijn zoon. Hij wil vol enthousiasme beginnen met geneeskunde.

Mijn zoon heeft zich na zijn eindexamen niet meteen opgegeven voor de decentrale selectie bij het VU medisch centrum, omdat hij een tussenjaar wilde opnemen. Dit blijkt hem nu één punt te schelen in zijn beoordeling. Daarom kan hij niet door naar de volgende ronde. Een beroep tegen de afwijzing leverde geen ander resultaat op.

Tijdens de beroepsprocedure meldde de voorzitter van de decentrale selectiecommissie dat dit criterium met opzet niet in de beschikbare informatie is vermeld, omdat de kandidaten rekening ermee zouden kunnen houden. Bovendien bleek dat deze commissie niet inhoudelijk kijkt naar wat iemand in zo’n tussenjaar heeft gedaan. Zelfs het opdoen van medische ervaring in een derdewereldland leidt niet tot een hogere score.

Het is goed te begrijpen dat een universiteit graag de meest gemotiveerde en enthousiaste studenten wil krijgen. Er zouden ook goede – transparante – criteria moeten zijn om zo’n selectie te kunnen maken. Als men vindt dat het invullen van een tussenjaar wijst op minder motivatie dan als je aansluitend aan het eindexamen wil studeren, moet dit voor iedereen duidelijk zijn.

Het is bijzonder dat een commissie van de VU voor haar selectiewerk een verborgen agenda nodig heeft.

Eindexamenkandidaten van 2013, wees gewaarschuwd!

Egbert de Muinck Keizer

Santpoort-Zuid