Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bij ontbossing minder CO vrij dan gedacht 2

De koolstofbalans van de aarde zit toch weer anders in elkaar dan gedacht. De huidige ontbossing in de tropen brengt veel minder CO2 in de atmosfeer dan wordt aangenomen. Het scheelt wel een factor drie.

Amerikaanse onderzoekers, verbonden aan bedrijven en instituten, schrijven dit in Science (22 juni). De nieuwe getallen zijn van belang voor toekomstig beleid waarin ontwikkelingslanden vergoeding wordt aangeboden voor de bescherming van bestaande bossen.

Tot op heden wordt de bijdrage van ontbossing aan de mondiale CO2-uitstoot berekend uit klassieke bosbouwstatistiek die door VN-landbouworganisatie FAO wordt verzameld. In essentie berust deze op nationale opgaven over gekapte bospercelen en kubieke meters hout die naar zagerijen en papierfabrieken gingen. Het is al lang bekend dat de FAO-gegevens onbetrouwbaar zijn. Maar er was niets beters.

Nancy L. Harris en collega’s hebben een nieuwe methode gekozen. Zij berekenen het effect van ontbossing uit satellietopnames die gekalibreerd worden met waarnemingen in het veld. Voor elke bostype en elk land zijn gegevens verzameld over de hoeveelheid koolstof die per hectare bovengronds en ondergronds in stammen en wortels aanwezig is. Aangenomen wordt dat dit na de kap vroeg of laat als CO2 in de lucht belandt. Buiten beschouwing bleef wat er door bosaanleg en bosbijgroei aan extra CO2 wordt opgenomen. De methode is dus een bruto-berekening, maar ook de FAO heeft zo’n berekening. Volgens Harris c.s. bracht tropische ontbossing tussen 2000 en 2005 jaarlijks 0,8 gigaton koolstof in de lucht. (De bulk komt van Brazilië en Indonesië.) De FAO schatte het op 2,2 à 2,8. Het is voor toekomstig broeikasbeleid van groot belang een verklaring voor het verschil te vinden, schrijft een commentator in Science.