Steunbehoefte Spanje lager dan gevreesd

Het Spaanse bankwezen heeft bij aanhoudend economisch slecht weer tussen de 51 en 62 miljard euro aan steun nodig. Dat blijkt uit studies van twee externe adviesbureaus die de Spaanse regering gisteren naar buiten bracht.

De bedragen zijn lager dan waar financiële partijen rekening mee hielden. De vrees bestond dat er bovenop de 100 miljard euro steun die Spanje al toegezegd heeft gekregen van Europa nog meer geld nodig zou zijn. De Spaanse premier Rajoy noemde de genoemde bedragen gisteren „prima te behappen”.

De Amerikaanse consultant Oliver Wyman en het Duitse Roland Berger deden onderzoek naar veertien Spaanse banken. Volgens Spanje moeten de uitkomsten van deze stresstests richtinggevend zijn voor de hoogte van de Europese kapitaalinjectie in Spaanse banken. Madrid ging op 9 juni akkoord met Europese bankensteun, maar moet hiertoe nog een formeel hulpverzoek indienen. Verwacht wordt dat dat uiterlijk maandag zal gebeuren. Beide studies hebben overigens niet gekeken naar de sterke blootstelling van de banken aan Spaanse staatsschuld, die steeds lagere kredietwaarderingen krijgt.

De Spaanse steun zal worden gefinancierd uit het tijdelijke noodfonds EFSF, dat volgens planning op 1 juli over zou gaan in het permanente fonds ESM. Gisteren verzocht oppositiepartij Die Linke in de Duitse Bondsdag de regering echter te wachten met ondertekening van het ESM-verdrag. Eerst moet het Constitutionele Hof de grondwettelijkheid van het ESM toetsen.

Het Duitse parlement maakt zich in toenemende mate zorgen over de impact van de eurocrisis op de Duitse economie. Het noodfonds zou in strijd met de grondwet kunnen zijn omdat er weinig tot geen parlementaire inmenging meer mogelijk is als het fonds eenmaal functioneert. Een uitspraak van het Hof in Karlsruhe kan enkele weken op zich laten wachten, hetgeen de inwerkingtreding van het ESM vertraagt.

De Europese ministers van Financiën hebben in Luxemburg geen grote besluiten genomen over de redding van de euro. Die schuiven zij door naar de top eind deze maand. Wel kwamen zij overeen dat aanstaande maandag de trojka van EU, ECB en IMF opnieuw naar Griekenland zal gaan om de situatie daar te beoordelen.