Kamer vraagt om meer kunstsubsidie voor regio

De Tweede Kamer kreeg een stortvloed aan klachten over de subsidieadviezen van de Raad voor Cultuur. Zijlstra hield zijn oordeel nog voor zich, bleek bij een debat.

Hoopvol waren vertegenwoordigers van culturele instellingen gisteren naar het overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD) gekomen. Wie weet zouden er tijdens het overleg over de subsidieadviezen van de Raad voor Cultuur toezeggingen worden gedaan om de bezuinigingen op hun instellingen bij te stellen. Ze hadden er hard genoeg voor gelobbyd. Maar na afloop liepen ze enigszins verdwaasd rond. Waren ze iets opgeschoten met dit debat?

Eigenlijk weinig, moest de conclusie luiden.

Sinds de Raad op 21 mei zijn advies Slagen in Cultuur had uitgebracht, waren de instellingen die van de Raad een negatief oordeel hadden gekregen in het geweer gekomen. Ze overlaadden de Kamerleden met het gebruikelijke bombardement van brieven, e-mails en uitnodigingen om eens te komen kijken en praten.

Zelfs VVD’er Bart de Liefde, verklaard voorstander van de bezuinigingen op de cultuursubsidies, ging op zo’n uitnodiging in. Hij nam een kijkje bij jeugdgezelschap De Toneelmakerij in Amsterdam, dat terug moet van een subsidie van 1,6 miljoen euro naar 5 ton, het maximumbedrag dat het ministerie heeft vastgesteld. De groep had alle Kamerleden benaderd en dat was te merken. PvdA, SP en GroenLinks namen het voor het gezelschap op. „U bent toch ook bij De Toneelmakerij geweest?” vroeg Mariko Peters haar VVD-collega. „Vindt u de normbedragen ook niet te rigide?” Maar De Liefde antwoordde stijfjes dat hij geen individuele belangen wil bedienen, zeker niet nu het kabinet nog geen besluiten heeft genomen over de subsidies.

Met dat laatste, de timing van het debat, worstelden meer Kamerleden. De staatssecretaris zal pas op Prinsjesdag reageren op het advies van de Raad. Ook CDA’er Marieke van der Werf, die het overleg had aangevraagd, stelde zelf dat het vreemd is om over het advies te praten voordat er een kabinetsbesluit is over de verdeling van de rijkssubsidies. „Maar we willen de staatssecretaris toch graag een aantal dingen meegeven.”

CDA, maar ook PvdA, SP, D66 en GroenLinks kwamen op voor bedreigde instellingen buiten de Randstad. Fotografie-instelling Noorderlicht en dansgroep Club Guy & Roni zouden nog rijkssubsidie moeten krijgen. Ook zou Rijksmuseum Twenthe minder drastisch moeten worden gekort, anders verdwijnt de collectie achter gesloten deuren.

Met name het CDA hamerde erop dat de Raad ‘regionale spreiding’ als criterium heeft genegeerd. Zijlstra was het daar niet mee eens. De opdracht van de Raad was niet om te kijken naar ‘regionaal belang’, zei hij, maar om de subsidies te verdelen over ‘regionale kernpunten’.

Niet alleen de regio, maar ook de stichting CJP, die de Cultuurkaart voor scholieren uitgeeft, had flink gelobbyd. De Kamer heeft al ingestemd met het afschaffen van de subsidie voor de kaart. Maar CJP wil de kaart in stand houden met private middelen. Van de benodigde 15 miljoen euro ontbreekt nog 6 ton. De linkse oppositie vroeg de staatssecretaris dit bedrag eenmalig aan te vullen. Maar Zijlstra is er niet van overtuigd dat het bij één keer zal blijven.

Zo eindigde de vergadering zonder enige toezegging van de staatssecretaris. De Kamerleden geven het niet op. Er komt een vervolg in de plenaire zaal. Met moties zullen de fracties proberen Zijlstra alsnog te beïnvloeden vóór Prinsjesdag.