Brieven

Een beter milieu begint bij toezicht op multinationals

De grote milieutop van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro heeft een zodanig magere compromistekst opgeleverd dat hij wordt bestempeld als ‘Rio-20’ in plaats van ‘Rio+20’.

De Green Economy-benadering gaat ervan uit dat de oplossing van de mondiale milieu- en ontwikkelingsproblemen meer moet komen van bedrijven en marktmechanismen. Volgens een groot aantal organisaties zijn deze juist verantwoordelijk voor de economische, ecologische en humanitaire crises. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties onmisbaar zijn voor duurzame en eerlijke ontwikkeling, maar door de invloed en macht van multinationals is er een ongelijk speelveld ontstaan.

Door diverse Corporate Responsibility-initiatieven uit de sector zelf is er inmiddels een lappendeken ontstaan aan internationale normen, instellingen en evaluatiesystemen over duurzaamheid in brede zin. De meeste multinationals doen hieraan vrijwillig mee. Zo is er veel vooruitgang geboekt ten opzichte van twintig jaar geleden.

Deze zelfregulering heeft evenwel een belangrijk nadeel. Het toezicht is zeer beperkt. De glossy duurzaamheidsrapporten die topbedrijven jaarlijks naar buiten brengen, zijn zelfevaluaties die voor veel geld worden geschreven door ingehuurde consultants. Het doel is vooral het belichten van het goede nieuws. Deze rapporten zijn cruciaal voor het bedrijfsimago. De gepresenteerde informatie wordt daarom streng bewaakt. Bovendien zijn de ‘harde cijfers’ meestal een optelsom van alle bedrijfsactiviteiten wereldwijd. Hierdoor is het voor buitenstaanders vrijwel ondoenlijk de gegevens te controleren of te weerspreken.

Universitair hoofddocent bij het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA)

Wij zijn helemaal niet blij met die weg bij Leiden

Voorzitter Floor Vermeulen van de VVD-fractie in de Provinciale Staten schrijft dat er ook mensen blij zijn met „die weg bij Leiden”, de Rijnlandroute (Opinie, 21 juni). Ook ik ben blij met deze verbinding, voor onze regionale en nationale economie. Ik ben alleen helemaal niet blij dat ze loopt door waardevol groen in het kwetsbare gebied tussen strand, duinen en het Groene Hart, dwars door de gemeente Voorschoten.

Er is een alternatief: de ‘Churchill Avenue’ door het Zuiden van Leiden. Toegegeven, deze is kostbaarder en lastiger aan te leggen, met onzekerheden over de capaciteit, maar een weg door de stad bij een bestaande weg tast de natuur minder aan.

De tegenstanders zijn niet bewoners die last hebben van nimbygedrag. Het zijn gemeentebesturen, raden en inwoners van gemeenten om Leiden heen. Vermeulens stelling dat „gemeentebesturen in Leiden en omstreken” voorstander zijn, is in elk geval niet juist voor Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude.

Ik heb veel waardering voor de inzet om de verbinding aan te leggen, maar laten we onze nazaten niet belasten met een verkeerde keuze.

Burgemeester van Wassenaar