brieven

Dirk de Geer

In Mark Kranenburgs bespreking van de biografie Een eenzaam staatsman, Dirk de Geer van Meindert van der Kaaij (Boeken, 08.06.2012) wordt terloops opgemerkt dat De Geer na zijn ontslag als minister-president terugkeerde naar Nederland. Die gebeurtenis behoeft enige aanvulling.

Op 5 november 1941 vertrok De Geer met een KLM Dakota naar Lissabon. De KLM bleef de hele oorlog met chartertoestellen voor de Britse regering de lijndienst Bristol-Lissabon onderhouden. De Geer zou eenofficiële regeringsopdracht in het toenmalige Nederlands-Indië uitvoeren met betrekking tot de financiën na de oorlog. Maar in Lissabon verliet hij – zonder medeweten van de Nederlandse regering in Londen – het vliegtuig en reisde niet naar Batavia via Duitsland maar naar Nederland hetgeen de Duitsers uiteraard gaarne faciliteerden. In een officiële verklaring van minister-president Gerbrandy werd zijn daad als desertie in oorlogstijd bestempeld. De Geer kwam er na de oorlog dus nog genadig vanaf.

Hans Moerkerk, Amsterdam

Dambisa Moyo

Een mooi en uitgebreid artikel van Oscar Garschagen over het boek van Dambisa Moyo: Winner takes all (Boeken, 08.06.2012). Mij verrast dat het boek nu pas nieuws is. Toen ik ruim dertig jaar geleden door Zambia reisde, Moyo’s vaderland, bleken daar alleen de spoorwegen en de distributie van Coca-Cola goed te werken. De spoorwegen werden namelijk aangelegd en gerund door Chinezen en bij Coca-Cola hadden ze al vroeg begrepen dat niet zozeer de kwaliteit van het suikerwater als wel de logistiek essentieel is voor succes. Chinese bedrijven waren dus zo’n veertig jaar geleden al actief in dit koperrijke Afrikaanse land. China heeft een langetermijnvisie om voor deze en toekomstige generaties te zorgen – in tegenstelling tot westerse democratische overheden die niet veel verder vooruit kijken dan de volgende verkiezingen.

Pieter Parmentier, Diepenveen

Frederik de Grote

Frederik de Grote verwekte geen nageslacht. Hij was dan ook geen voorvader van Friedrich Wilhelm IV, zoals Boeken (15.06.2012) beweert. Deze stamde van Frederiks jongere broer August Wilhelm, voorvader van de latere Pruisische koningen en Duitse keizers.

Ruud Poortier, Rijswijk

    • Pieter Parmentier
    • Hans Moerkerk
    • Ruud Poortier