Zo kan de nieuwe regeling worden

Als het voorstel van PvdA, VVD en D66 wordt ingevoerd, dan is de belangrijkste verandering de kortere duur van de partneralimentatie.

Als er geen kinderen zijn, en het huwelijk heeft korter dan drie jaar geduurd, dan is er ook geen alimentatie. Voor huwelijken die langer duurden, is er een alimentatieplicht van maximaal vijf jaar, en nooit langer dan de helft van de huwelijksduur.

Als er wel kinderen zijn, dan duurt de partneralimentatie tot het moment dat het jongste kind twaalf is. De zorg voor de kinderen moet dan wel onevenwichtig verdeeld zijn. Werkende co-ouders krijgen dus geen partneralimentatie.

Voor echtparen die langer dan vijftien jaar samen zijn geweest en waarvan de ontvangende partij nooit heeft gewerkt, duurt de alimentatie maximaal tien jaar. Dit is een uitzonderingsgeval, om vrouwen tegemoet te komen die altijd alle zorgtaken op zich hebben genomen om hun man in staat te stellen aan zijn carrière te werken.

Ook de welstandsnorm verdwijnt: partneralimentatie is niet meer afhankelijk van het inkomen ten tijde van het huwelijk. Alimentatie wordt alleen nog een compensatie voor het zogenoemde verlies aan verdiencapaciteit: wie door het huwelijk (en eventuele kinderen) zelf minder heeft kunnen werken, mag daarvoor een vergoeding krijgen na scheiding.