Werkloosheidsniveau blijft gelijk, aantal WW-uitkeringen daalt licht

De werkloosheid in Nederland was in mei net zo hoog als in april. Net als toen zijn er 489.000 werklozen, 6,2 procent van de beroepsbevolking. Dat heeft het CBS gemeten.

Het cijfer dat in april naar buiten kwam was, na een sterke stijging van 24.000, het hoogste werkloosheidsniveau in zes jaar tijd. Het is voor het eerst sinds februari dat de werkloosheid niet stijgt; toen daalde het aantal werklozen met vijfduizend.

Het aantal WW-uitkeringen daalde licht: het aantal van 291.000 is 1.000 minder dan in april. De daling deed zich alleen voor bij mannen. Bij vrouwen was juist sprake van een lichte toename. Onder jongeren nam het aantal uitkeringen relatief het sterkst af.

In seizoengevoelige sectoren, zoals de landbouw en de bouw, liep het aantal uitkeringen relatief het sterkst terug. Een toename van het aantal uitkeringen was er in mei vooral in de sectoren handel (+ 1,4 procent) en gezondheidzorg, welzijn en cultuur (+ 1 procent). Vergeleken met een jaar geleden was het aantal uitkeringen in laatstgenoemde sector liefst 26 procent hoger. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de overheidsbezuinigingen op cultuur.

In maart bleek uit een CPB-rapport dat de werkloosheid de komende jaren gaat oplopen. Waren in 2011 nog 389 duizend personen werkloos, in de komende jaren loopt dat op naar meer dan een half miljoen, becijferde het CPB.

    • Peter Zantingh