Opvolger Gilani is zelf omstreden

De Pakistaanse Volkspartij (PPP) heeft de minister voor textielzaken, Makhdoom Shahabuddin, voorgedragen als opvolger van premier Yusuf Raza Gilani. Diens positie was onhoudbaar geworden nadat het Hooggerechtshof dinsdag zijn vertrek had gelast in verband met een veroordeling in april.

Het Hof achtte Gilani schuldig aan minachting van de rechterlijke macht omdat hij het rechterlijke bevel in de wind had geslagen om de Zwitserse autoriteiten te verzoeken om heropening van een onderzoek naar gelden die door president Asif Ali Zardari illegaal zouden zijn weggesluisd naar Zwitserland.

De 65-jarige Shahabuddin, telg van een familie van grootgrondbezitters, zal naar verwachting met hetzelfde probleem te maken krijgen, want het Hof zal ook van hem actie verwachten in de ’Zwitserse kwestie’. Morgen zal het parlement, waar de PPP over een ruime meerderheid beschikt, zijn benoeming moeten bekrachtigen.

Nog voor zijn aantreden heeft Shahabuddin zelfs al te maken gekregen met een andere zaak. Een rechtbank voor narcoticazaken in Rawalpindi vaardigde vanmorgen een arrestatiebevel tegen hem uit. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schandaal waarbij twee Pakistaanse farmaceutische bedrijven grote hoeveelheden efedrine konden importeren, die vervolgens belandden bij drugsbendes. Deze gebruikten de stof, die een sterk stimulerende werking kan hebben, voor de fabricage van drugs. Shahabuddin was destijds minister van volksgezondheid. Ook zijn zoon zou er bij zijn betrokken.

De ervaring in Pakistan leert echter dat het arrestatiebevel geen beletsel hoeft te zijn voor Shahabuddins benoeming. Politici slagen er dikwijls in langdurig aan de macht te blijven ondanks lopende rechtszaken tegen hen, al dan niet aangezwengeld door hun politieke tegenstanders.

Shahabuddin zal naar verwachting slechts een overgangsfiguur zijn. Uiterlijk in maart volgend jaar moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Sommige waarnemers houden rekening met vervroegde verkiezingen. Die zouden een einde kunnen maken aan de impasse, die is ontstaan door het slepende conflict tussen regering en Hooggerechtshof.

Veel Pakistanen verdenken vooral opperrechter Iftikhar Chaudry ervan zelf een politiek spel te spelen. Deze kwam onlangs in opspraak door zijn zoon die tegen betaling zou hebben geprobeerd beslissingen van het Hof te beïnvloeden. (AP, Reuters)