Nieuwe afboeking ss Rotterdam zorgt voor miljoenenverlies Woonbron

De SS Rotterdam in de haven van het Noord-Duitse Wilhelmshaven tijdens de verbouwing tot congresaccomodatie in mei 2008. Foto: NRC / Vincent Mentzel

Uit het jaarverslag van Woonbron blijkt dat de woningcorporatie opnieuw bijna vijftig miljoen euro heeft afgeboekt op het voormalige stoomschip ss Rotterdam. Daarmee komt het verwachte verlies op het schip uit op bijna 230 miljoen euro.

De afschrijving zorgt ervoor dat het jaarresultaat van de corporatie op een verlies van ruim veertig miljoen uitkomt in plaats van een winst van ruim acht miljoen euro.

Woonbron nam de ss Rotterdam (1958) zeven jaar geleden voor 1,8 miljoen euro over uit de failliete boedel van bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuyzen, en bouwde het cruiseschip om tot een hotel- en congrescentrum. De kosten van de renovatie liepen gestaag op, onder meer vanwege de grote hoeveelheid asbest aan boord. Uiteindelijk kwam het investeringsbedrag uit op 256 miljoen euro – een veelvoud van de 25 à 30 miljoen die Woonbron aanvankelijk voor ogen stond.

De extra afschrijving komt volgens Woonbron mede doordat het ministerie wil dat de corporatie het schip snel verkoopt, waardoor de een optimale verkoopprijs niet het belangrijkst is.

Medio 2011 is Woonbron gestart met het verkooptraject. De aanwijzing van het ministerie om te komen tot versnelde verkoop betekent dat verkoop van het schip op korte termijn een hogere prioriteit moet hebben dan het genereren van een optimale verkoopprijs op langere termijn. - toelichting bij jaarverslag Woonbron

De directe opbrengstwaarde van het schip is nu bepaald op 25,5 miljoen euro. Volgens Woonbron worden er inmiddels gesprekken gevoerd met potentieel geïnteresseerden in de aankoop van het schip.