Neem ontslag!

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een deprimerende lap tekst in over toenemende jeugdwerkloosheid en de jaren tachtig die terugkomen – niet de muziek uit die tijd, gelukkig, maar de verlammende economische malaise van toen.

Om dan te adverteren met de woorden ‘Neem ontslag’.

Je moet toegeven, dat getuigt van lef.

Bedenker van de slogan is Bertil Schaart (37). Hij was vroeger een „computernerd” met een goed salaris, reisjes naar het buitenland, alles. Maar het werk maakte hem wel doodziek. Hij zag oudere collega’s door stress aan de drank raken, hun huwelijk ging naar de knoppen – en voor wat? Daarom besloot hij vijf jaar geleden ontslag te nemen. „Ik zat daarna anderhalf jaar in de put.” Maar hij richtte zich weer op en begon de site www.neemontslag.nl. Zo verdient hij nu zijn geld: met workshops en online-advies helpt hij andere mensen weg te komen uit een ellendige baan.

„Energizen”, noemt hij het zelf liever. Hij „energizet” de mensen „hun mogelijkheden te verkennen”.

Zaterdag geeft hij weer een workshop, ‘Dare to Live’. Er hebben zich tien mensen aangemeld. Met „prikkelende opdrachten” en zijn eigen getuigenis wil hij mensen aansteken met de durf om te leven. Soms is dat dus een ontslagbrief schrijven.

Schaart: „Het is een life changing experience. Iemand die zo’n workshop had gedaan, schreef me later: ik heb mijn baan opgezegd en heb zelfs geld toe gekregen. Nu alleen nog mijn echtscheiding regelen. Dag!”

Gisteren publiceerde het ministerie van Sociale Zaken de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat driekwart van werkend Nederland best van baan wil veranderen, maar die stap niet durft te zetten uit angst een vast inkomen te verliezen.

„Is het niet een beetje link wat je doet, mensen in deze economische onzekere tijden motiveren ontslag te nemen?”

Schaart antwoordt met een ander cijfer: 70 procent van werkend Nederland heeft een hekel aan zijn baan. Hij motiveert mensen ook niet zozeer om ontslag te nemen. Zijn filosofie is een anti-kapitalistische. „We moeten leren dat een hoog salaris niet alleszaligmakend is. Je levensvervulling vinden, dat is belangrijker.”

Daarnaast, beweert Schaart, maakt de krimpende economie de sfeer er in bedrijven ook niet gezelliger op. Reden te meer om naar iets uit te kijken waar je wel happy bent.

Doet me opeens denken aan mijn lieve collega’s van vroeger. Altijd dromend van een eigen bedrijfje, vaak import-export van goederen. Eigen baas zijn. Nooit meer afgeblaft worden. Maar ja, dat plan werd dan weer doorkruist door het plan een huis of auto te kopen, en de lening daarvoor sluit je af met een contract en een vast inkomen, niet met een toekomstdroom.

„Ik richt mij vooral op hoogopgeleiden”, zegt Schaart.

Begrijpelijk. De laagopgeleiden met minder mogelijkheden zullen het voorlopig moeten doen met dat deprimerende baantje. Ik lees overal dat we vanaf 2017 weer als koningen gaan leven. Misschien ligt zo’n workshop ‘Dare to Live’ dan ook voor de laagopgeleiden in het verschiet.

    • Hassan Bahara