Mid

Omdat het een schrikkeljaar is, viel de zonnewende gisteren. Ik heb dit moeten opzoeken, het was om negen over elf ’s avonds. Het was dus midzomer. Hoe eerder je erkent dat je oud bent, hoe relaxter je waarschijnlijk bent Een verwarrend concept, midzomer. We staan juist aan het begin van de zomer. Midzomer klinkt als

Omdat het een schrikkeljaar is, viel de zonnewende gisteren. Ik heb dit moeten opzoeken, het was om negen over elf ’s avonds. Het was dus midzomer.

Hoe eerder je erkent dat je oud bent, hoe relaxter je waarschijnlijk bent

Een verwarrend concept, midzomer. We staan juist aan het begin van de zomer. Midzomer klinkt als een hete dag in juli.

Meestal gaat het voorvoegsel ‘mid’ wel echt om het midden. Hoewel mensen daar graag flexibel mee omgaan. Ik ken vrouwen van vierendertig die er moeite mee hebben als je ze ‘mid-dertig’ noemt. Zelf ben ik op mijn tweeëndertigste begonnen met mijzelf mid-dertig te noemen, zodat het niet zo’n schok zou zijn als het officieel zo was. Nu ik zesendertig ben, probeer ik alvast te wennen aan ‘bijna veertig’. Dat lukt aardig.

Waarschijnlijk is dit allemaal een kwestie van ‘het glas is halfvol.’ Zegt iemand van drieëndertig tegen mij: „Ik ben begin dertig,” dan denk ik dat er depressie achter schuilt. Een hevig ontkennen van de naderende dood. Hoe eerder je erkent dat je oud bent (op niet-zeurderige toon, dat wel!), hoe relaxter je waarschijnlijk bent.

Midzomer is een positief iets. We staan aan het begin van de zomer, maar we noemen het midden. Uiteindelijk krijgen we dus meer zomer dan waar we op gerekend hadden.

De midlifecrisis is trouwens een concept waar ik ook steeds meer mensen vrolijk over hoor doen. Mannen die ineens besloten hebben dat het niet geeft wat anderen van hen vinden en daadwerkelijk op motorrijles gaan, om daar vrolijk over te verklaren: „Het zal wel mijn midlifecrisis zijn, maar boeien!” Een prettige ontwikkeling, want ik herinner me het woord midlifecrisis van vroeger als iets waar met veel ongerustheid over werd gesproken. Als een geestesziekte die plotseling kon toeslaan en waar je iemand grondig om moest verachten.

Nog een laatste observatie over ‘mid’. In het Engels wordt een vroedvrouw een midwife genoemd. Ik nam altijd aan dat dat kwam doordat zij midden tussen de moeder en de baby komt, als een soort mediator. Dat blijkt niet waar. ‘Mid’ komt in dit geval uit het Oud Engels en betekent ‘met’. Het ‘wife’ slaat dus ook niet op de vroedvrouw, maar op de barende vrouw: ‘met de vrouw die aan het bevallen is’. Toegegeven, onbelangrijke kennis, maar toch iets wat je je op vreemde ogenblikken ineens zult herinneren.

    • Paulien Cornelisse