ik@nrc.nl

Mijn vader breekt een heup, mijn moeder moet zolang psychogeriatrisch worden opgevangen. We proberen het haar zich zo positief mogelijk te laten voorstellen: je gaat lekker logeren, zie het maar als vakantie, het is maar tijdelijk, er is daar een mooie tuin.

De psychiater waar we voor een intake langs moeten, verwoordt het anders en zegt tegen haar op een toon alsof ze 3 is in plaats van 89: „Mevrouw, u hebt geluk: we hebben een crisisbed voor u op een gesloten afdeling.”

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Paulien Copper